Navn Stilling Avdeling Kontorsted Telefon
Aamodt, Mona Helene Rådgiver Dokumentforvaltning Bodø 75 54 78 33
Aas, Birte Fagdirektør Tjenester og rådgivning Skien 35 58 61 23
Abrahamsen, Maria Camilla Opstad Rådgiver Dokumentforvaltning Moss 69 24 71 19
Aga, Frøydis Førstekonsulent Dokumentforvaltning Stavanger 51 56 88 27
Ahmed, Fathiya Said Førstekonsulent Dokumentforvaltning Skien 35 58 61 09
Alionis, Laura Seniorrådgiver Styring og utvikling Arendal 37 01 78 03
Alsvik, Arve Senioringeniør Brukerservice Arendal 37 01 75 87
Amundsen, Jon Andreas Seniorrådgiver Infrastruktur og drift Leikanger 57 64 30 42
Andersen, Ruth Turid Førstekonsulent Dokumentforvaltning Arendal 37 01 75 60
Andersen, Siren Seniorkonsulent Brukerservice Arendal 38 17 61 23
Aronsen, Grete Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Vadsø 78 95 03 16
Askvig, Marthe Emilie Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning Oslo 22 00 38 55
Aspheim, Gøran Løvgren Seniorrådgiver Infrastruktur og drift Skien 35 58 62 65
Bakken, Jorun Rådgiver Dokumentforvaltning Oslo 22 00 35 27
Barstad, Frode Rådgjevar Dokumentforvaltning Bergen 55 57 20 36
Baumann, Michael Avdelingsdirektør Dokumentforvaltning Bodø 75 54 78 32
Bergsaker, Bjørn Thomas Avdelingsdirektør Brukerservice Stavanger 51 56 88 23
Bjørgum, Hege Arkivleder Dokumentforvaltning Hamar 62 55 10 49
Bjørndal, Øyvind Arkivleder Dokumentforvaltning Arendal 37 01 78 07
Bjørnødegård, Marianne Rådgiver Infrastruktur og drift Bodø 75 54 78 25
Borlaug, Eddie Rådgiver Digitalisering Leikanger 57 64 30 45
Brandanger, Sigurd Seniorrådgiver Styring og utvikling Drammen 32 26 69 88
Brandt, Kjetil Seniorrådgiver Infrastruktur og drift Drammen 32 26 67 35
Bratland, Francoise Avdelingsdirektør Tjenester og rådgivning Oslo 22 00 38 86
Brudal, Bjørn Seniorrådgiver Brukerservice Lillehammer 61 26 60 53
Bruteig, Anne Siri Fardal Seniorrådgjevar Portefølgestyring og standardisering Leikanger 57 64 30 25
Bruvold, Inger Arkivleder Dokumentforvaltning Tromsø 77 64 21 21
Buøy, Tove Elisabeth Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Steinkjer 74 16 80 36
Christiansen, Unni Førstekonsulent Dokumentforvaltning Oslo 22 00 38 10
Dannevig, Alexandra Evelyn David Rådgjevar Infrastruktur og drift Tønsberg 33 37 23 24
Davidsen, Jeanette Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Bodø 75 54 79 94
de Oliveira, Mariana Konsulent Dokumentforvaltning Moss 69 24 70 35
Drabløs, Ole-Gunnar Seniorrådgiver Styring og utvikling Oslo 22 00 38 85
Drivdal, Erik Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning Arendal 38 17 61 43
Eek, Kristin Jacobsen Rådgiver Dokumentforvaltning Drammen 32 26 66 35
Eigeland, Lindsey Jeanette Førstekonsulent Dokumentforvaltning Arendal 38 17 61 16
Engelsvold, Marit Helene Førstekonsulent Dokumentforvaltning Moss 22 00 35 22
Erichsen, Finn Seniorkonsulent Brukerservice Arendal 38 17 61 55
Erland, Annette Nylund Førstekonsulent Dokumentforvaltning Stavanger 51 56 88 43
Fagerhus, Øyvind B. Seniorrådgiver Brukerservice Oslo 22 00 35 48
Fardal, Helene Rådgjevar Brukerservice Leikanger 57 64 30 27
Fedje, Marc André Fagarbeider med fagbrev Brukerservice Leikanger 57 64 31 19
Fjellstad, Pia Rådgiver Dokumentforvaltning Arendal 37 01 75 65
Flateby, Øydis Kristine Seniorrådgiver Digitalisering Leikanger 57 64 30 59
Fosse, Kjersti Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning Arendal 37 01 78 06
Fossum, Elin Andresen Førstekonsulent Dokumentforvaltning Skien 35 58 62 03
Friis, Tore Sikkerhetsansvarlig Styring og utvikling Hamar 62 55 10 58
Gabrielsen, Svein Prosjektleder Dokumentforvaltning Oslo 22 00 35 39
Garvo, Johanne Rådgiver Dokumentforvaltning Vadsø 78 95 03 18
Gran, Helle Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Oslo 22 00 38 73
Grande, Marina Dias Seniorrådgjevar Dokumentforvaltning Bergen 55 57 20 26
Gredil, Marina Førstekonsulent Dokumentforvaltning Arendal 37 01 78 57
Grefsum, Johanne Sofie Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Drammen 33 37 11 70
Grotle, John Egil Førstekonsulent Infrastruktur og drift Arendal 37 01 78 97
Grøtan, Julie Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Arendal 37 01 78 36
Gudmestad, Stine Alise Førstekonsulent Dokumentforvaltning Stavanger 51 56 88 44
Gunnarsson, Mikael Rådgiver Brukerservice Tromsø 77 64 20 32
Gustavsen, Silje Rådgjevar Digitalisering Leikanger 57 64 30 51
Halvorsen, Stian Seland Dataelektronikerlærling Infrastruktur og drift MossTEST 35 58 61 35
Hammervik, Christina Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Lillehammer 61 26 60 18
Hanssen, Marit Myhre Fagkoordinator Digitalisering Trondheim 73 19 91 16
Haukland, May-Britt Rådgiver Dokumentforvaltning Oslo 22 00 35 31
Hegre, Thea Førstekonsulent Dokumentforvaltning Stavanger 51 56 88 66
Helberg, Kjetil Informasjonssikkerhetsleder Styring og utvikling Arendal 37 01 78 56
Helgar, Tone Rådgiver Dokumentforvaltning Drammen 32 26 66 36
Helgeland, Endre Senior kommunikasjonsrådgiver Styring og utvikling Oslo 37 01 78 05
Helvik, Solfrid Seksjonssjef Brukerservice Leikanger 57 64 30 52
Herskedal, Terje Rådgivar Dokumentforvaltning Molde 71 25 84 82
Hoekstra, Menno Seniorrådgiver IKT Brukerservice Lillehammer 61 26 60 16
Hoff, Benedicte Avdelingsdirektør Styring og utvikling Oslo 22 00 38 87
Hovda, Eldar Avdelingsdirektør Infrastruktur og drift Drammen 32 26 66 66
Hvalryg, Mona Elin Gjendem Førstekonsulent Dokumentforvaltning Molde 71 25 85 83
Hyld, Christer Dokumentforvaltning 78 95 03 62
Høvik, Johnny Seniorrådgivar Digitalisering Leikanger 57 64 30 48
Høyem, Lena Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Steinkjer 74 16 81 64
Igland, Magnus Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning Arendal 37 01 78 54
Ims, Liv Arkivleder Dokumentforvaltning Stavanger 51 56 88 02
Ispierto, Marta Førstekonsulent Dokumentforvaltning Moss 69 24 75 19
Iversen, Anita Rådgiver Brukerservice Moss 69 24 70 41
Jakobsen, Grete Offerdal Førstekonsulent Dokumentforvaltning Leikanger 57 64 30 26
Jakobsen, Vigdis Førstekonsulent Dokumentforvaltning Trondheim 73 19 90 20
Janssen, Jan Arne Seniorrådgivar Infrastruktur og drift Molde 71 25 84 34
Jensen, Espen Børsum Seniorrådgiver Brukerservice Drammen 32 26 66 17
Jensen, Lene Seniorkonsulent Tjenester og rådgivning Skien 35 58 61 07
Jensen, Per Erik Førstekonsulent Dokumentforvaltning Lillehammer 61 26 60 24
Johansen, Christian Alvarez Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Oslo 22 00 35 54
Johansen, Lill-Heidi Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning Tromsø 77 64 21 25
Johansen, Linda Førstekonsulent Dokumentforvaltning Tønsberg 35 58 61 49
Johansen, Monica E Rådgiver Dokumentforvaltning Drammen 32 26 66 33
Johansen, Trude Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning Tromsø 77 64 21 16
Johansen, Viola Marlen Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Oslo 22 00 35 29
Kaald, Astrid Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Oslo 22 00 37 38
Karlsen, Signe Elisabet Arkivleder Dokumentforvaltning Molde 71 25 84 62
Kise, Anke Regine Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Skien 35 58 61 47
Kise, Benedikte Vivaas Seniorrådgiver Styring og utvikling Oslo 22 00 35 26
Kjellby, Tommy Midtun Seksjonssjef Infrastruktur og drift Bergen 55 57 20 72
Kjenstad, Nina Elise Rådgiver Dokumentforvaltning Steinkjer 74 16 80 16
Knædal, Elisabeth Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning Tromsø 77 64 20 29
Kormanskiene, Laura Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Moss 69 24 70 34
Korslund, Daniel Konsulent Dokumentforvaltning Tønsberg 33 37 11 21
Kristiansen, Kirsti IT-seniorrådgiver Brukerservice Tønsberg 33 37 11 38
Kristiansen, Turid E. Rådgiver Dokumentforvaltning Tønsberg 33 37 11 42
Krogtoft, Kamilla Cecilie Førstekonsulent Dokumentforvaltning Bodø 75 54 78 21
Krøvel, Andreas Seniorrådgiver Infrastruktur og drift Bergen 55 57 20 73
Kvernmo, Berit Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Trondheim 73 19 91 15
Kyllo, Nina Seksjonssjef Infrastruktur og drift Molde 71 25 84 46
Langedal, Trym-André Gaare Førstekonsulent Infrastruktur og drift Bergen 37 00 34 44
Larsen, Gitte Kalmo Rådgiver Dokumentforvaltning Drammen 32 26 66 34
Larsen, Terje Rådgiver Brukerservice Oslo 22 00 35 07
Lazaridis, Sofia Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning Arendal 37 01 78 53
Lehtivuori, Camilla Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Trondheim 73 19 93 19
Leroy, Audrey Førstekonsulent Dokumentforvaltning Bodø 75 54 79 16
Li, J. Yan Rådgiver Infrastruktur og drift Stavanger 51 56 88 19
Lilleberg, Bente Seniorrådgiver Brukerservice Moss 69 24 70 40
Linde, Tove Einan Førstekonsulent Brukerservice Leikanger 57 64 31 16
Lindgren, Linda Anett Rådgiver Dokumentforvaltning Oslo 22 00 35 61
Lockert, Vegard Rasmussen Seniorrådgiver Infrastruktur og drift Stavanger 75 53 16 69
Lunde, Ellen Johanne Seniorrådgjevar Digitalisering Leikanger 57 64 30 15
Løland, Aud Helen Rådgivar Dokumentforvaltning Stavanger 51 56 89 26
Magnes, Frank Halsten Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Lillehammer 61 26 60 91
Mathiesen, Hanne Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning Drammen 32 26 66 18
Meeren, Irene van der Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Bergen 55 57 23 29
Moen, Heidi Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Tønsberg 33 37 11 39
Moen, Monica Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Bodø 75 53 16 64
Moland, Marie Pedersen Lærling IKT Infrastruktur og drift Tønsberg 33 37 11 48
Murekatete, Van Francoise Førstekonsulent Dokumentforvaltning Bergen 55 57 21 83
Myrva, Erik Rådgiver Infrastruktur og drift Arendal 38 17 61 32
Myrvang, Håvard Seniorrådgiver Digitalisering Leikanger 57 64 30 46
Møller, Håkon Rådgiver Brukerservice Hamar 62 55 12 26
Nerland, John-Inge Rådgiver Brukerservice Drammen 32 26 66 45
Nielsen, Carl Clausen Seniorrådgiver Digitalisering Drammen 32 26 66 15
Nilsen, Grace Cecilie Arkivleder Dokumentforvaltning Drammen 32 26 69 33
Nilsen, Peter Jarle Rådgiver Infrastruktur og drift Trondheim 73 19 92 30
Nilsen, Tor Hjalmar Seniorrådgiver Brukerservice Arendal 38 17 61 33
Nilsen, Øyvind Prosjektleder Infrastruktur og drift Bodø 75 53 15 69
Njøs Høgheim, Cecilie Seksjonssjef Digitalisering Leikanger 57 64 30 64
Noem, Ellen Karin Rådgiver Dokumentforvaltning Lillehammer 61 26 60 21
Nydal, Janne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Bergen 55 57 20 62
Nævdal, Hanne Walderhaug Rådgiver Digitalisering Leikanger 57 64 30 16
Nøtesjø, Eskil Seniorrådgjevar Infrastruktur og drift Leikanger 57 64 30 43
Oldervik, Kjersti Førstekonsulent Dokumentforvaltning Bergen 55 57 20 41
Olsen, Eirin Berg Arkivleder Dokumentforvaltning Bodø 75 54 78 37
Orgusaar-Kibbe, Erik Severin Rådgjevar Dokumentforvaltning Bergen 55 57 23 28
Ottesen, Grete Rådgiver Dokumentforvaltning Tromsø 77 64 21 24
Pedersen, Unn Arkivleder Dokumentforvaltning Tønsberg 33 37 11 13
Raastad, Linda Merete Seniorrådgiver Brukerservice Vadsø 78 95 03 08
Rambøl, Anne Lene Rådgiver Digitalisering Hamar 62 55 10 46
Rasmussen, Marie Norheim Førstekonsulent Dokumentforvaltning Arendal 37 01 75 66
Raunsgard, Heine Rådgiver Dokumentforvaltning Oslo 22 00 39 09
Ravneng, Wenche Rådgiver Dokumentforvaltning Stavanger 51 56 88 24
Reisænen, Bodil Rådgiver Dokumentforvaltning Vadsø 78 95 03 23
Robstad, Anne Lill Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Arendal 38 17 61 20
Rogne, Elisabeth Lergrovik Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Molde 71 25 84 75
Rosenberg, Reidun Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Lillehammer 61 26 60 20
Rundtom, Linda Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Lillehammer 61 26 60 23
Rygge, Vigdis Stenrud Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Moss 69 24 71 23
Røstgaard, Eirin Hospitant Dokumentforvaltning Vadsø 78 95 05 80
Sagen, Jostein Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Trondheim 73 19 91 13
Salomonsen, Sonja Førstekonsulent Dokumentforvaltning Arendal 38 17 61 27
Sandu, Oana Cristina Førstekonsulent Dokumentforvaltning Molde 71 25 85 06
Selvig, Bjørn Tore Rådgiver Infrastruktur og drift Hamar 62 55 12 24
Simmenes, Yngve Rådgjevar Dokumentforvaltning Bergen 55 57 20 35
Siupienyte, Asta Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Moss 69 24 70 52
Sivertsen, Elisabeth Rådgiver Brukerservice Oslo 22 00 39 22
Sivertsen, Tom Erik Rådgiver Infrastruktur og drift Bodø 75 54 78 26
Skalle, Tom Førstekonsulent Infrastruktur- og drift Oslo
Skar, Roald Rådgiver Brukerservice Steinkjer 74 16 82 23
Skjetne, Gry Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Trondheim 73 19 92 92
Skjevik, Mari Fossum Førstekonsulent Dokumentforvaltning Steinkjer 74 16 80 25
Skoglund, Kristin Seniorrådgiver Brukerservice Tromsø 77 64 21 23
Slinde, Tove Førstekonsulent Dokumentforvaltning Leikanger 57 64 30 34
Solheim, Monica Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Molde 71 25 84 97
Staf, Sten Kenneth Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning Oslo 22 00 35 46
Stephansen, Maryann Fung. arkivleder Dokumentforvaltning Moss 69 24 75 20
Stubsjøen, Anne Førstekonsulent Dokumentforvaltning Trondheim 73 19 91 20
Suhr, Frank IT-seniorrådgiver Infrastruktur og drift Tønsberg 33 37 11 09
Sund, Ove Arkivleiar Dokumentforvaltning Bergen 55 57 20 38
Sundvor, Elin Rådgiver Dokumentforvaltning Stavanger 51 56 87 92
Svedal, John Petter Seniorrådgiver Digitalisering Leikanger 57 64 30 44
Svendsen, Marte Kaald Førstekonsulent Dokumentforvaltning Tønsberg 22 00 35 17
Syversen, Kirsten Sandbæk Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Hamar 62 55 10 48
Sæterbø, Tom Rådgjevar Digitalisering Leikanger 57 64 30 53
Tangen, Hans Kristian Rådgiver Infrastruktur og drift Hamar 62 55 12 27
Tellvik, Robert Jakob Rådgjevar Digitalisering Leikanger 57 64 30 29
Telnes, Margot Direktør Direktør Arendal 37 01 78 01
Terjesen, Eline Rådgiver Tjenester og rådgivning Arendal 37 01 75 76
Thomassen, Grethe Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Oslo 22 00 38 51
Tomczak, Sudha Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Bergen 62 55 10 50
Torgersen, Trude Rådgjevar Dokumentforvaltning Bergen 55 57 20 64
Trælnes, Hans Kristian Seniorrådgiver Infrastruktur og drift Moss 69 24 75 15
Tuflåt, Anne Marit Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Trondheim 73 19 91 22
Tverback, Stefania Teresa Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Bodø 75 54 79 92
Tyldum, Lene Aalberg Rådgiver Brukerservice Steinkjer 74 16 80 39
Tømmerbakk, Elisabeth Iren Rådgiver Dokumentforvaltning Moss 69 24 71 40
Ulriksen, Alexander Rådgiver Infrastruktur og drift Bodø 75 54 78 28
Vadlid, Roy Helge Trainee Dokumentforvaltning Arendal 37 01 78 04
Vange, Ståle Pegorer Seniorrådgjevar Digitalisering Bergen 55 57 20 70
Vannes, Hans Oddvar Førstekonsulent Dokumentforvaltning Leikanger 57 64 30 40
Vigdal, Adrian Høyheim Seniorrådgiver Digitalisering Leikanger 57 64 30 33
Vikmark-Lunga, Elisabeth Hospitant Dokumentforvaltning Bodø 75 54 79 13
Villmo, Aud Merete Førstekonsulent Dokumentforvaltning Trondheim 73 19 91 28
Warvik, Per Kristian Seniorrådgjevar Digitalisering Leikanger 57 64 30 55
Wathne, Agnethe Rådgiver Digitalisering Leikanger 57 64 30 18
Winther, Magnar Johan Førstekonsulent Brukerservice Vadsø 78 95 04 02
Witzø Test5_, Bård Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning Tromsø
Witzø, Bård Seniorrådgiver Infrastruktur og drift Trondheim 37 32 11 20
Wolden, Wenche Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Bodø 75 54 78 36
Wraa, Anne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning Oslo 22 00 35 25
Øye, Monica Frang Førstekonsulent Dokumentforvaltning Oslo 22 00 35 28
Årøy, Bjørn Tore Seksjonssjef Digitalisering Leikanger 57 64 30 49