Innlevering av vergeregnskap

Oppdatert 05.01.2024

Verger har i hovedregelen regnskapsplikt for midler de disponerer på vegne av vergehaveren. Fristen for å levere årsregnskap er 30. april hvert år. Dersom vergemålet opphører, skal sluttregnskap leveres så snart som mulig.

Du oppfyller regnskapsplikten ved å sende inn:

  • Fullstendighetserklæring (skjema GA-8042 hos Altinn)
  • Kontoutskrifter for alle kontoene du har disposisjonsrett til i vergemålet. Kontoutskriften skal dekke hele året (eller alle måneder du har vært verge), og skal sendes inn selv om det ikke har vært bevegelser på kontoen, og selv om du som verge ikke har brukt kontoen.

Du leverer regnskap og vedlegg via Altinn. Husk at du bruker din egen elektroniske ID (ikke vergehavers ID) når du sender inn vergeregnskapet.

Kvitteringer og bilag skal ikke sendes inn, men du må oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år. I den grad kontoutskriftene fra banken ikke viser hva uttak er brukt til, kan du skrive på en forklaring direkte på kontoutskriften eller legge ved forklaring på et eget ark. Det er også mulig å bruke fullstendighetserklæringen til å forklare transaksjoner i kontoutskriften.

Fullstendighetserklæringen er en sjekkliste fra deg på at du har utført oppgavene dine som verge for det aktuelle året. Husk å hjelpe vergehaver med skattemeldingen før du fyller ut fullstendighetserklæringen. 

Fritak fra å sende inn regnskap

Søknad om fritak fra regnskapsplikt har ikke et eget skjema, men du kan søke om fritak per brev til Statsforvalteren. Dersom du er oppnevnt som verge for ektefelle eller samboer, har du fritak for regnskapsplikt.

  • Dersom du er oppnevnt verge for egne barn som bor hjemme, kan du søke om fritak for regnskapsplikt. Du må sende søknad om fritak i god tid før fristen for innlevering 30. april.
  • Statsforvalteren kan innvilge fritak fra regnskapsplikten dersom vi vurderer at omfanget av inntekt og formue er så lite at regnskap ikke er nødvendig. Du må sende inn søknad om fritak i god tid før fristen 30. april.

Hva skjer etter at regnskapet er levert?

Statsforvalteren kontrollerer at du har levert riktige dokumenter og tar kontakt med deg hvis det er noe som mangler.

Oppfordring om å velge digital innsending

Det er til stor hjelp for oss om flest mulig velger digital innsending av vergeregnskapet og andre meldinger til Statsforvalteren. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Film om hvordan du fyller ut vergeregnskap (sivilrett.no)