Flom- og jordskredfare på rødt nivå for store deler av Sør-Norge

Ekstremværet Hans skaper en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader.

Publisert 07.08.2023

NVE har oppgradert farevarselet for flom, jord-, og flomskred fra oransje til rødt nivå for deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt (MET) har også utstedt et varsel for ekstremt mye regn på rødt nivå.

Årsaken er at ekstremværet Hans bringer med seg vind og ekstremt mye regn mandag og tirsdag. Det er ventet alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom og infrastruktur. Svært mange kan bli berørtbåde på egen eiendom eller der man oppholder seg. Du må regne med at det mange steder blir redusert framkommelighet på vei og bane. 

Vær forberedt

Beredskapsmyndigheter og publikum må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

  • Vi anbefaler alle om å følge med på varsom.no og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.
  • Følg med på værradar på varsom.no eller yr.no.
  • Hold deg oppdatert på varslene fra varsom.no de nærmeste dagene. 
  • Ikke oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred. Flytt eller sikre verdier i utsatte områder.
  • Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. Sjekk veimeldinger på 175.no, eller ring vegtrafikksentralen på 175.

Om du som privatperson er bekymret for situasjonen der du befinner deg:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse 
  • kontakt nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Det er stor risiko for at Innlandet blir verst rammet av ekstremværet. Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab, og ber alle ta sine forholdsregler. Les mer om ekstremværet på nettsiden til Statsforvalteren i Innlandet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.