Nettseminar for foresatte om retten til samiskopplæring

Elever har lovfestet rett til samisk språkopplæring i hele landet. Vi tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs om den lovfestede retten til dette.

Publisert 05.02.2021

Målet med seminaret

Elever med samisk bakgrunn har lovfestet rett til samisk språkopplæring i grunn- og videregående skole uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, som er de tre offisielle samiske språkene i Norge.

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettkurs som handler om retten til samisk språkopplæring. Vi ser på fagplaner og undervisningstimer, iverksetting og organisering av undervisningen samt fjernundervisning og hospitering i samiskopplæringen. Det er mulig å stille spørsmål i siste del av seminaret.

Program for nettseminaret kl. 1900-2030 11. mars 2021

  • Velkommen til nettseminar om retten til samiskopplæring ved Katharine Jakola, ass. oppvekst og barneverndirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Retten til samiskopplæring ved Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Fagplaner og undervisningstimer i samiskopplæringen ved Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Hvordan iverksette og organisere retten til samiskopplæring? ved Margareth Halle, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag
  • Fjernundervisning og hospitering/språkopphold i samiskopplæringen ved Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Det blir satt av 30 min til spørsmål på slutten av seminaret.

Praktisk informasjon

Nettseminaret er torsdag 11. mars 2021 kl. 1900-2030. Legg merke til at nettseminaret går på kveldstid. Det blir holdt på Teams og vi sender ut lenke til alle påmeldte et par dager i forveien. 

Ved eventuelle påkoblingsproblemer kan du kontakte Markus Setså Borge på telefon 466 73 210.

Klikk her for å gå til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, der du finner påmeldingsskjema. Frist for påmelding er 9.mars.