Ny digital løsning for tros- og livssynssamfunn lanseres 21. januar 2021

Vær tidlig ute med å søke om brukertilgang til løsningen! Se mer detaljert informasjon under.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.12.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

En ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) trer i kraft 1. januar 2021. Den nye loven vil medføre noen endringer i forhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn. Vesentlige endringer er kravet om å ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer og utbetaling av ett offentlig tilskudd (ett statstilskudd i stedet for statlig og kommunalt tilskudd). Alle nye tros- og livssynssamfunn må også være registrert etter den nye trossamfunnsloven § 4, før de kan motta tilskudd. 

Samfunn som er registrert eller har mottatt tilskudd etter lov om trudomssamfunn og ymist anna eller lov om tilskott til livssynssamfunn, er omfattet av overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert etter den nye loven i to år fra og med 1. januar 2021, og vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. 

Nye personer som skal utføre vigsler på vegne av et tros- eller livssynssamfunn med vigselsrett etter ekteskapsloven, må søke om å få tildelt rett til dette. Kravet om å ha en godkjent forstander er ikke videreført i nytt regelverk. Registrerte trossamfunn skal derfor ikke lenger sende melding om nytilsatte forstandere. 

Tros- og livssynssamfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn registreringssøknader, tilskuddskrav, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Hvordan søke om brukertilgang til ny løsning?

Alle tros- og livssynssamfunn oppfordres til å søke om rolletilgang som bruker i den digitale løsningen så tidlig som mulig etter lanseringen i januar 2021. Tros- eller livssynssamfunn må ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) før noen i samfunnet kan starte påloggingen og søke om brukertilgang i løsningen. 

For å få tilgang til selve løsningen er det nødvendig at en person som representerer tros- eller livssynssamfunnet, søker om å få godkjent en egen tilgang. Den enkleste måten er at den som søker, er registrert i Enhetsregisteret, for eksempel styrets leder, styremedlem, daglig leder e.l. Hvis et annet medlem skal søke tilgang, må det ha en fullmakt. Den fylles ut og undertegnes av styreleder eller tilsvarende leder i tros- eller livssynssamfunnet. 

Fra og med lanseringsdatoen kan søkere logge seg på den digitale løsningen via våre nettsider. Fullmaktsskjemaet vil også kunne lastes ned fra samme sted. Søkeren logger seg inn via ID-porten (BankID, BankID på mobil e.l.) for sikker autentisering. Når søknaden er godtatt, kan den som har blitt godkjent, selv godkjenne andre i samfunnet som også trenger brukertilgang til løsningen. Vi anbefaler at flere i samfunnet har brukertilgang, i tilfelle sykdom, fravær o.l.

Ny ordning – to Statsforvaltere behandler sakene

Til og med 2020 behandler alle Fylkesmennene sakene om registrering og tilskudd etter lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn.

Fra og med 1. januar 2021 endrer Fylkesmannen navn til Statsforvalteren. En ny forvaltningsordning trer også i kraft denne datoen. Da skal kun to instanser behandle sakene. Det blir Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Agder.

Hva betyr dette for tros- og livssynssamfunn rundt om i landet? Samfunn som allerede er registrert av/eller har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil høre inn under Statsforvalteren i Oslo og Viken. De øvrige samfunnene kommer inn under Statsforvalteren i Agder. For helt nye tros- eller livssynsamfunn, avgjør adressen de står oppført med i Enhetsregisteret, hvem som blir behandlende instans. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken, vil høre inn under Statsforvalteren i Agder.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.