Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Oppdatert 02.01.2023

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et pilotprosjekt gir utvalgte kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.

Personer med funksjonsnedsettelse har de samme rettighetene som andre. Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013. Konvensjonen heter «Convention on the Rights of Persons with Disabilities», og kalles ofte CRPD. Et pilotprosjekt som skal øke kunnskapen om konvensjonen er satt i gang hos fire av statsforvalterne:

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Statsforvalteren i Rogaland
  • Statsforvalteren i Trøndelag

I perioden 2023–2025 skal erfaringene fra pilotprosjektet brukes av alle landets statsforvaltere, slik at alle kommuner i Norge får opplæring og støtte i hvordan de skal bruke konvensjonen.

Bakgrunn

Regjeringen ønsker et samfunn der alle borgere har samme muligheter til å ta utdanning, delta i arbeidslivet på like vilkår, få gode helsetjenester og selv velge hva de vil gjøre på fritida. Det handler om å være medborger i et demokrati. Regjeringens strategi og handlingsplan skal bidra til en bedre samordnet og helhetlig innsats for å nå regjeringens mål:

Organisering og satsingsområder

Pilotprosjektet eies av Kulturdepartementet, og styres og koordineres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Kommunene som deltar i pilotprosjektet, får opplæring av Statsforvalteren. Det er Bufdir som peker ut satsingsområder og lager veiledere til satsingsområdene.

Satsningsområdene i pilotprosjektet til nå er:

  • artikkel 19 om retten til et selvstendig liv og å være en del av samfunnet
  • artikkel 24 om retten til utdanning
  • artikkel 7 om barn med nedsatt funksjonsevne og
  • artikkel 30 om deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.