Elever med dysleksi kan få fritak fra fremmedspråk

Fylkesmannen kan gi elever fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående skole. Dispensasjonsordningen gjelder studieforberende utdanningsprogram.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.04.2017

Elever på studieforberedende utdanningsprogram kan søke om dispensasjon fra vurdering med karakterer i fremmedspråk, unntatt engelsk.

For å kunne få fritak må eleven være så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Gangen er normalt slik: 

  • Pedagogisk-psylogisk tjeneste (PPT) eller andre sakkyndige kan vurdere eleven, og eventuelt anbefale spesialundervisning. 
  • Skolen må vedta spesialundervisning. 
  • Dersom det ikke er tilstrekkelig med individuell tilrettelegging, må skolen dokumentere dette. 

Eleven søker selv om å slippe vurdering i fremmedspråk. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen, og du må legge ved dokumentasjon fra både PPT/andre sakkyndige og fra skolen. Bruk gjerne vårt elektroniske meldeskjema når du sender søknaden til oss, se lenke i høyre marg.

Legg merke til at eleven ikke får dispensasjon fra opplæringa i fremmedspråk. Fritaket gjelder halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering, og eleven skal heller ikke vere med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Elever som får fritak, skal ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter. 

Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen om det er noe du lurer på.

Du finner også mer informasjon i instruksen for hvordan vi behandler dispensasjonssøknader (Kunnskapsdepartementet)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.