Vergemål

Oppdatert 08.07.2024

Personer som ikke kan ta hånd om interessene sine selv på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsetting, kan få hjelp av en verge. En slik ordning, et vergemål, er frivillig og tilpasset ønskene og behovene til den som har verge. Det er statsforvalteren som oppnevner og følger opp vergene, og det er Sivilrettsforvaltningen som er sentral vergemålsmyndighet.

Statsforvalteren i fylket der du bor, har informasjon om telefontider, lokale kurs og rekruttering av nye verger. Det er også statsforvaltaren som kan svare hvis du har spørsmål om konkret sak.

Vis mer


Nyhetsbrev for faste verger juni 2024

Digitale løsninger, telefontider i sommer og fratakelse av rettslig handleevne er noe av det du kan lese om i nyhetsbrevet.


Sommer og ferieavvikling vergemålsavdelingen

Ferieavviklingen vil påvirke saksbehandlingstid og tilgjengelighet.


Innlevering av vergeregnskap 2024

Verger skal levere vergeregnskap hvert år. Fristen for å levere er 30. april.


Nyhetsbrev for faste verger februar

Nye skjema i altinn, vergeregnskap for 2023 og taushetsplikt er noe av det du finner i dette nyhetsbrevet.


Nye skjema for vergemål i Altinn

Nye skjemaer er tilgjengelig i altinn og erstatter de gamle, som var utdaterte og inneholdt en del feil.


Kommunenes ansvar: Endringer i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer ledere og ansatte i kommunene til webinar med informasjon om endringer i velferdslovgivningen som gjelder samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator – og kommunenes ansvar for oppfølging av lovendringene


Vi ber kommunene om å sende oss plan for forebygging på oppvekstområdet

Barnevernsreformen ble iverksatt 1. januar 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats skal styrkes.


Webinar om fremtidsfullmakt

Har du spørsmål knyttet til fremtidsfullmakt. Da finner du kanskje svaret i vårt nye webinar hvor vi går igjennom ordningen steg for steg.


Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 


Vi endrer våre telefontider

Fra og med 11. september endrer vi alle våre telefontider.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel