Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
juli 2024
29. jul 31 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Skanska Norge AS – Fossum slambehandlingsanlegg – Fossumveien 70 - Bærum kommune
august 2024
02. aug 31 Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra avløpssektoren i Fredrikstad kommune
09. aug 32 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Bommen tettbebyggelse i Marker kommune
09. aug 32 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra del av tettbebyggelse – Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS – Flesberg kommune
12. aug 33 Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Mills AS avdeling Drammen
13. aug 33 Høring av søknad om utsatt frist og endring av krav til rensning av E. coli ved Nedre Romerike vann- og avløpsselskap
16. aug 33 Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven - NOAH Engadalen AS – NOAH Engadalen avfallsdeponi, Nittedal kommune
19. aug 34 Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Tåjeodden i Asker kommune
21. aug 34 Høring av søknad om tillatelse til mudring og utfylling i sjø i Nesodden kommune
22. aug 34 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i sjø ved Spro havn i Nesodden kommune
Frist Høring
juli 2024
29. jul Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Skanska Norge AS – Fossum slambehandlingsanlegg – Fossumveien 70 - Bærum kommune
august 2024
02. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra avløpssektoren i Fredrikstad kommune
09. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Bommen tettbebyggelse i Marker kommune
09. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra del av tettbebyggelse – Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS – Flesberg kommune
12. aug Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven – Mills AS avdeling Drammen
13. aug Høring av søknad om utsatt frist og endring av krav til rensning av E. coli ved Nedre Romerike vann- og avløpsselskap
16. aug Høring av søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven - NOAH Engadalen AS – NOAH Engadalen avfallsdeponi, Nittedal kommune
19. aug Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø ved Tåjeodden i Asker kommune
21. aug Høring av søknad om tillatelse til mudring og utfylling i sjø i Nesodden kommune
22. aug Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling i sjø ved Spro havn i Nesodden kommune