Ønsker du å bli fast verge eller representant?

Statsforvalteren rekrutter nye faste representanter og verger etter behov. 

Publisert 16.03.2022

Oppdrag deles inn i tre kategorier:

 • verge for personer over 18 år som ikke er i stand til å ivareta egne interesser på grunn av sin helsetilstand,
 • verge for barn når foreldreverge ikke kan utføre oppgavene,
 • representant for enslige mindreårige asylsøkere.

Vi får svært mange søknader om å bli representant og verge og kun særskilt egnede søkere er aktuelle å rekruttere.

For oppdrag som representant eller verge for barn er følgende utdanning, arbeidserfaring eller kompetanse særlig relevant:

 • Kunnskap om barns rettigheter relevant for vergeoppgavene.
 • Gode kommunikasjonsevner, erfaring med å snakke med barn og voksne i en vanskelig situasjon vektlegges.
 • Evne til å kartlegge barnets behov, søke om stønader eller andre ytelser og klage på vedtak.
 • Vi kan vektlegge erfaring med å forvalte økonomien til barn.

For representantoppdrag er i tillegg følgende utdanning, arbeidserfaring eller kompetanse særlig relevant:

 • God kunnskap om et eller flere områder i utlendingsfeltet relevant for representantens oppgaver for enslige mindreårige asylsøkere.
 • Erfaring som flyktning.

For oppdrag som verge for voksne er følgende utdanning, arbeidserfaring eller kompetanse særlig relevant:

 • Ivaretakelse av personer med kognitive utfordringer, med særlig vekt på evne til å kommunisere med personer i vanskelige situasjoner.
 • Kunnskap om den enkeltes rettigheter og plikter i velferdsstaten, vi vektlegger erfaring med hvordan du søker om bistand og stønader.
 • God kunnskap og evne til å forvalte økonomien til personer som har økonomiske utfordringer.

Alle som skal bli representant eller verge kredittvurderes og det må levere politiattest. Du må også ha en samtale med oss. Vi vil kun be deg om dette om du er en aktuell kandidat.

Vi oppfordrer personer med flerkulturell bakgrunn til å søke. Det er en fordel om du kan andre språk enn norsk og engelsk, du bes oppgi dette i din søknad. Alle søkere mottar skriftlig tilbakemelding på sin søknad når denne er vurdert.

Hva må du sende inn til oss?

Dersom du ønsker å bli fast representant eller verge må du sende oss:

 • søknad som beskriver hvorfor du ønsker å bli representant eller verge,
 • CV, eventuelle attester og annen relevant dokumentasjon,
 • du bes oppgi 2 referanser.

Søknader som ikke har denne informasjonen og dokumentasjonen vil ikke bli vurdert. Du søker via Altinn, ved å sende inn skjemaet «Søknad om å bli verge eller representant» med nødvendige vedlegg.»

Vårt behov for rekruttering

Vi vurderer løpende behovet for nye representanter eller verger i hele Oslo og Viken.

På bakgrunnen av økte ankomster av enslige mindreårige asylsøkere fra Ukraina vurderer vi nå løpende behov for å rekruttere representanter på svært kort varsel. Det antas å være behov for flere representanter. På bakgrunn av mange henvendelser til oss, ber vi om forståelse for at det kan være noe svartid på din henvendelse.

Det er også sannsynlig at vi vil trenge flere verger som påtar seg vergeoppdrag for mindreårige.

Statsforvalteren har nettopp avsluttet vurdering av søknader for nye verger for voksne i 2022, og neste rekrutteringsrunde vil her bli i 2023. Dersom du sender inn en søknad nå, og Statsforvalteren vurderer den som aktuell, så vil det bli gitt endelig tilbakemelding ved neste rekrutteringsrunde.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.