Flere unge er bekymret for å bli tatt ut av landet mot sin vilje

Offentlige tjenester og skoler har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet og plikter å hjelpe barn og unge som er utsatt.

Publisert 12.05.2023

Regjeringen har nå sendt ut et beredskapsbrev om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere. Regjeringen ser med bekymring på at flere barn og unge melder fra om at de er redde for å bli tatt med ut av landet eller holdt igjen i utlandet mot sin vilje.  For noen innebærer utenlandsreisen en risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse. 

Alle offentlig ansatte har meldeplikt

– Alle barn og unge har krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Derfor er det helt sentralt at alle som kommer i kontakt med barn og unge følger med og melder fra til barnevernet hvis de er bekymret for om et barn blir utsatt for dette. Forebygging er svært viktig, og offentlige ansatte omfattes av meldeplikten som er et personlig ansvar. Meldeplikten går foran taushetsplikten, og det gjør også avvergingsplikten, som gjelder for alle til enhver tid, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.