Tilskudd til kompetanseutvikling for arbeid med samisk innhold i barnehagen

Søknadsfrist:
26. april 2024 23.59
Målgruppe:
Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Rapporteringsfrist:
6. juni 2025 23.59

Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold.

Publisert 18.03.2024, Oppdatert 10.04.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 100 000 kroner til dette tiltaket for barnehageåret 2024/25.

Vi minner om fristen for å søke om dette tilskuddet.

Søknadsfrist for tilskudd 2024

Søknadsfristen er 26. april 2024. Du finner søknadsskjema under fanen «Lenker».

Barnehager i Oslo og Viken som arbeider med utvikling av kompetanse og kvalitet på barnehagens innhold, og som i dette arbeidet har et særlig fokus på samisk innhold, kan søke om dette tilskuddet. 

Kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold

Alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barn kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. For å ivareta det samiske innholdet i rammeplanen, både i samiske barnehager og andre barnehager med samiske barn, må barnehagene ha nødvendig kompetanse i og om samisk språk og kultur. Norske barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

For at barnehagen skal bidra til at barn møter samisk kultur, bør for eksempel samiske språk, mattradisjoner, leker, naturbruk, musikk, dans, kunst og duodji/duodje/duedtie (håndverkstradisjoner) inngå som en del av innhold og aktiviteter gjennom året, og ikke bare 6. februar. (Samisk i barnehagen, Udirs nettside)

Kompetanseutviklingen skal foregå i den enkelte barnehage, eller utviklingsarbeidet kan være et samarbeid mellom flere barnehager. Kompetansetiltaket skal involvere hele personalet og ledes av barnehagens styrer. 

Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagens arbeid med implementering av rammeplanens innhold og føre til utvikling og endring av barnehagens praksis.

Eier og barnehagens ledelse må

  • i fellesskap planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagen
  • involvere de ansatte i planleggingen av kompetanseutviklingstiltak

Kompetanseutvikling som skal styrke barnehagens arbeid med samisk innhold kan inngå som del av /ses i sammenheng med tiltak i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage.

Bruk av tilskudd 

Tilskuddet skal brukes i løpet av barnehageåret 2024-2025.

Midlene kan brukes til 

  • å vurdere kompetansebehov
  • utvikle og planlegge kompetanseutviklingstiltak
  • gjennomføre og vurdere kompetanseutviklingstiltak

Rapportering for mottatte midler

Barnehager som blir tildelt denne type tilskudd får våren 2025 tilsendt informasjon på e-post med påminnelse om frist for rapportering 6. juni 2025, samt lenke til rapporteringsskjemaet som skal brukes. Vi publiserer også informasjon om dette på vår nettside.

 

Søknadsfrist:
26. april 2024 23.59
Målgruppe:
Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus
Rapporteringsfrist:
6. juni 2025 23.59