Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2023

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Samordningsstaben

Nå kan kommunene våre søke om prosjektskjønnsmidler til arbeid med fornyings- og innovasjon i sin virksomhet.

Publisert 26.01.2023

Retningslinjer fra Kommunal- og distriktsdepartementet gir regler for forvaltning av prosjektskjønnsmidler.

Av hensyn til svært begrenset avsatt ramme for prosjektskjønn og våre føringer for skjønnstildelingen vil tverrfaglige prosjekter og prosjekter som flere kommuner samarbeider om bli prioritert av oss. Det samme gjelder prosjekter med stor overføringsverdi til andre kommuner.

Vi anbefaler kommuner som har mange pågående prosjekter om å heller følge disse opp, istedenfor å søke på nye prosjekter. Unntaket gjelder oppfølging av flerårige prosjekter.

Det er videre viktig at kommunene leser departementets retningslinjer og utlysningsbrevet vårt om krav til søknad, avgrensninger og rapport. Se informasjonen i menyen til høyre. 

Søknaden sendes elektronisk gjennom søknads- og rapporteringsbasen ISORD: https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Samordningsstaben