Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Søknadsfrist:
1. oktober 2021 23.59
Målgruppe:
1. Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.    2. Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner med ansvar for ungdom som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene/fylkeskommunene til å gi grunnskoleopplæring/videregående opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Publisert 18.08.2021

For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring / videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet.

Informasjon om ordningen, satser og lenke til søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Se lenke til høyre.

Søknadsfrist er 1. oktober 2021 for vårsemesteret 2021. Søknadsskjema sendes til Statsforvalteren i ditt fylke.

Søknadsfrist:
1. oktober 2021 23.59
Målgruppe:
1. Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.    2. Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner med ansvar for ungdom som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.