Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Søknadsfrist:
20. august 2020 23.00
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige foretak (f. eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021 23.59

Det utlyses nå en 2 tildelingsrunde. Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 05.02.2019

 Målgruppe for ordningen er voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Du finner  mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadskjema på Helsedirektoratets sider.

 

Frist for å søke 2. tildelingsrunde er 20 august 2020

 

 

 

Søknadsfrist:
20. august 2020 23.00
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige foretak (f. eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021 23.59