Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Søknadsfrist:
20. august 2020 23.00
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige foretak (f. eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021

Det utlyses nå en 2. tildelingsrunde på denne ordningen. Mål for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 05.02.2019

Kommuner og helseforetak kan søke om tilskuddet. 

Lenke til mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadskjema finner du til høyre på siden på Helsedirektoratets sider.

Frist for søknad er 20. august 2020

Søknadsfrist:
20. august 2020 23.00
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige foretak (f. eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
1. mars 2021