Har du sett spor etter ulv eller gaupe?

Spor fra gaupe på en snødekt stokk i skogen.
Statens naturoppsyn kontrollerer spor fra store rovdyr i felt. Her spor fra gaupe i Aurskog-Høland kommune. Foto: Statens naturoppsyn.

Flere steder i våre områder kommer det snø i disse dager. Har du sett spor fra noen av de store rovdyra? Da ønsker vi at observasjonene meldes inn. 

Publisert 30.10.2023, Sist endret 30.10.2023

Tiden når marka er snødekt er en viktig periode for registrering av spor etter gaupe, jerv og ulv.

- Forvaltningen av de store rovdyra er avhengig av kunnskap om hvor store bestandene er og hvor dyra oppholder seg, og vi ønsker derfor at de som observerer ulv, jerv, brunbjørn og gaupe eller spor og sportegn fra disse melder fra, sier seksjonssjef Ellen Lien hos Statsforvalteren.

I Oslo og Viken er det først og fremst forekomster av ulv og gaupe, men sporadiske observasjoner av jerv og bjørn gjøres også. For gaupe er det antallet familiegrupper i bestanden som overvåkes, så det er spor og bilder av flere gauper i lag det ønskes meldinger om. For ulv er spor og observasjoner av både enkeltdyr og flere dyr sammen, samt eventuelle møkkprøver for DNA-analyse, av interesse. 

Hvordan melde inn?

Meldinger om oberservasjoner kan gjøres til Skandobs (Det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr). Det er mulig å dele observasjoner via nettsiden skandobs.no eller via Skandobs-appen som kan lastes ned fra Google play (lenke) eller App Store (lenke)

En annen måte å melde fra om observasjoner, spor og sportegn er å ta direkte kontakt med en av Statens naturoppsyns mange rovviltkontakter rundt om i fylkene. De finner du kontaktinformasjon til på Miljødirektoratets nettsider (lenke)

Overvåkningsperioden for gaupe går fra 1. oktober og ut februar, mens for ulv foregår overvåkning fra 1. oktober til 31. mars. 

Flere metoder for bestandsregistreringer

I tillegg til at Statens naturoppsyn sjekker ut relevante innmeldte observasjoner i felt sporer de og samler inn data i felt på eget initiativ. Det samles også informasjon gjennom blant annet viltkameraer. Private viltkamerabilder fra registreringsperioden kan meldes inn og kontrolleres av Statens naturoppsyn, mens Norsk institutt for naturforskning også drifter et større prosjekt med viltkamaeraer i våre områder. Kameraplasseringer og bilder herfra kan du se på https://viltkamera.nina.no/. Årlige bestandsrapporter for ulv og gaupe som er basert på data som er samlet inn i registreringsperidoen publiseres i juni hvert år. 

På Rovdata sine nettsider(lenke) kan du lese mer om hvordan du kan delta i overvåkningen av store rovdyr, og du kan også lese mer om spor og sportegn fra ulvgaupebrunbjørn og jerv (trykk på artene for å se informasjon). 

Takk for hjelpen og lykke til med sporing og innmelding! 

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken: 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operativ under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.