Starter arbeid med vern av Lushagen i Hurdal

Labyrintkjuke Foto: Erica Neby

Statsforvalteren i Innlandet har meldt oppstart av verneplan for flere skogområder, og et av områdene omfatter også areal i Viken fylke.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.10.2021

Se mer informasjon om Lushagen i Hurdal kommune: https://www.statsforvalteren.no/innlandet/horinger/2021/12/oppstart-av-14-verneprosesser/

Fristen for å uttale seg til varselet er 1. desember 2021.