Anbefaler vern av nye skogområder

Rik sump- og kildegranskog i Klippa, foto: Tor Erik Brandrud

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Viken til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter ett nytt naturreservat og utvidelse av fire eksisterende naturreservater.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2023

Det nye området som foreslås vernet er:

  • Klippa, Øvre Eiker kommune, ca. 268 daa

Områdene som foreslås utvidet er:

  • Kringler, Nannestad kommune, utvidelse ca. 143 daa
  • Rambergåsen (utvidelse av Orkerødskogen naturreservat), Moss kommune, utvidelse ca. 175 daa
  • Ramndalen (utvidelse av Ravndalen naturreservat), Nittedal og Gjerdrum kommuner, utvidelse ca. 604 daa
  • Nannestad kapellangård, Nannestad kommune, utvidelse ca. 95 daa

Områdene har kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog, der skogeier selv tilbyr areal for vern.

Det er gitt mulighet til å uttale seg til områdene gjennom melding om oppstart av verneprosess og høring av et konkret verneforslag med avgrensning og forskrift. 

Statsforvalterens vurdering av innspillene går frem av tilrådningen som kan lastes ned på denne siden. 

Høringsinnspill, kart og forskrifter kan også lastes ned på samme sted.