Ta hensyn til villreinen i påskefjellet

Påsken nærmer seg og fjellet vil lokke mange av oss. Men det er viktig å huske at vi kun er gjester der, og at det er nødvendig å ta hensyn til villreinen. 

Publisert 15.03.2024

Tida da simlene skal kalve nærmer seg. De er da spesielt sårbare for forstyrrelser. Simlene trenger også ro for å kunne trekke til sine kalvingsområder som er sør og vest på Hardangervidda.

Svært sårbar

Villreinen er det eneste av hjortedyra der kalvefosteret helt og holdent bygges av moras kroppsreserver. Fosterveksten tiltar ut over vinteren og villreinen er nå ved påsketider sårbar for menneskelige forstyrrelser. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere kan utløse panikk og flukt hos dyra om du kommer for nærme. Villreinen i noen områder kan vise mindre frykt enn i andre. Selv om en reinsdyrflokk ikke umiddelbart flykter, vil forstyrrelser påvirke negativt ved økt stress og en atferdsendring som kan føre til redusert tid til å beite og hvile. Etter en tøff og lang vinter er simlene svært sårbare, og simla «kaster», det vil si aborterer, fosteret hvis den blir for stresset før kalving.

Kunnskapen om våre villreinområder blir stadig bedre, og det er et mål å få dyra til å bruke mest mulig av sine leveområder. Veier og andre ferdselsårer i fjellet som for eksempel stier, skiløyper og snøscootertraséer kan være barrierer som kan påvirke reinens arealbruk. Mye ferdsel av forskjellig slag kan gjøre at villreinen unngår å bruke deler av leveområdet sitt. En vurdering fra 2022 viser at svært mange av villreinområdene våre har en dårlig tilstand. Det er derfor utarbeidet utkast til tiltaksplaner som skal bedre forholdene for villreinen, og regjeringen skal også legge frem en stortingsmelding om villrein nå i vår. 

I Buskerud kan du treffe på villrein i Nordfjella (Hallingskarvet/Skarvheimen) og på Norefjell-Reinsjøfjell, Hardangervidda og Blefjell.

Pass på båndtvang - og vindretning

Reinen har en fenomenal luktesans, og er vindretningen riktig får den vær av oss på flere kilometers hold. Det gjelder særlig simlene og ungdyra som følger de, mens bukkene vanligvis er mere fryktløse. Følg derfor "villreinvettreglene" som Norsk villreinsenter har laget. Mer om de finner du her: https://villrein.no/villreinvettreglene/ 

Det er viktig at hundeeiere respekterer båndtvangen (gjelder fra 1. april) og holder sin gode venn under kontroll. I mange nasjonalparker og andre verneområder er det båndtvang hele året.

Så om du treffer på en villreinflokk, ta hensyn til vindretningen og unngå unødige forstyrrelser.

Nyt påskefjellet og takk for at dere tar hensyn!