Statsforvalteren stanser dumping av snø i Drammenselva

Blå lastebil dumper snø i Drammenselva.
Illustrasjonsbilde snødumping. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren understreker at all dumping av snø kan ha negativ påvirkning på miljøet. 

Publisert 05.01.2023

Forurensning fra snø

Snø som samles opp i urbane strøk er ofte forurenset av miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Dersom snøen er deponert eller dumpet i et sårbart område kan det ha negativ påvirkning på miljøet. I tillegg inneholder smeltevann ofte forhøyede verdier av miljøgifter. Prøver har vist at man blant annet finner tungmetaller som sink, krom, kobber, arsen og bly i smeltevann.

Det er stor fare for forurensning og forsøpling ved dumping eller deponering av snø i eller langs sjø og vassdrag og all dumping av snø i vassdrag og sjø kan ha negativ påvirkning på miljøet. Statsforvalteren presiserer at virksomheter må finne andre egnede steder for lagring av snø.  Hvis lagringen av snø på land fører til fare for forurensning, vil tiltaket være søknadspliktig etter forurensingsloven.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.