SMIL og Nofence

Svar fra Landbruksdirektoratet på spørsmål om bruk av SMIL- tilskudd til innkjøp av det nye digitale gjerdesystemet NoFence.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2019

Landbruksdirektoratet mener det er grunn til å være tilbakeholden med å gi SMIL- tilskudd til det digitale gjerdesystemet Nofence. Det skal normalt ikke gis SMIL-tilskudd til maskiner eller annet løst teknisk utstyr jf. Rundskriv 2017-13 Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Det er kommunen som skal vurdere hvilke miljøtiltak de ønsker å prioritere, ut fra alle ulike hensyn (økonomi, målretting av miljøtiltak ol.). Landbruksdirektoratet kan derfor ikke gi en klar føring på om dette tiltaket er noe kommunen kan prioritere eller ikke. Mattilsynet har foreløpig godkjent Nofence bare til bruk på geit.

Landbruksdirektoratet gjennomfører enkel revidering av SMIL-rundskrivet. Planlagt publisering er 1. april 2019. Her vil dere blant annet finne en kort omtale av tilskudd til dekke over gjødsellager.