Referansegruppemøte 28. februar 2020

På referansegruppemøte om RMP og Regionale miljøkrav deltok det representanter fra Bondelag, bonde- og småbrukarlag, vannområder, Norsk landbruksrådgiving og kommunerepresentanter i Oslo og Viken. Viken fylkeskommune var også invitert. Presetasjonene fra møtet finner dere under.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2020

Presentasjoner