Dialogmøte 20. januar 2021

Dialogmøte om Regionalt miljøtilskudd 2020 og 2021, fordeling av tilskuddsmidler til kommunene til ordningene Spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL), Drenering av jordbruksjord, Utavlgte kulturlandskap i jordbruket (UKL), samt informasjon om status Regionale miljøkrav og utlysning av tilskuddsmidler til klima- og miljøprogrammet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2021

I dialogmøte deltok det representanter fra Bondelag, bonde- og småbrukarlag, vannområder, Norsk landbruksrådgiving og Viken fylkeskommune. Kommunal landbruksforvaltning ble ikke invitert i møte, men fikk mulighet til å gi skriftlige innspill til søknadsåret 2020 og årets søknadsomgang for RMP.

Presetasjonene og referat fra møtet