RMP - saksbehandling av tilskudd til klimarådgiving 2022

Landbruksdirektoratet har i en orientering om saksbehandling av tilskudd til klimarådgiving presisert krav til tiltaksplan og hva som menes med to-til-en rådgiving.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.09.2022

Krav til tiltaksplan som dokumentasjon for tilskudd til klimarådgiving

I årets søknadsomgang godtas alle tiltaksplaner enten de er fra TINE, NLR eller Landbruksdirektoratet, er utfylt av bonden eller rådgiver. Hvis det er utarbeidet en klimahandlingsplan, er det derfor ikke nødvendig også å fylle ut Landbruksdirektoratets tiltaksplan. En klimahandlingsplan må også være underskrevet av rådgiver (krever ikke underskrift fra bonden). Håndskrevne notater eller dokumenter uten logo (TINE / NLR / Landbruksdirektoratet) vil ikke bli godkjent i årets søknadsomgang.

 

To-til-en rådgiving

To-til-en rådgiving gjelder kun for grovfôr og melk, hvor det er etablert et eget rådgivningstilbud med rådgiver fra TINE og NLR.

Det vil si at en produksjon med for eksempel grønnsaker og korn som har mottatt rådgiving fra to forskjellige rådgivere fra NLR ikke er berettiget to-til-en rådgiving (høy sats). Rådgiving på kombinasjon av kjøttproduksjon og planteproduksjon er heller ikke berettiget to-til-en sats.