RMP - Hvordan behandle klager eller endre vedtak i eStil?

All klagebehandling og endring av  tidligere vedtak skal skje utenforeStil.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.03.2020

Dersom klagen blir tatt til følge, enten av kommunen eller av Fylkesmannen, må saksbehandler gjenåpnesøknaden og legge inn nye verdier i søknaden i eStil.   

Gjenåpne søknad

For å gjenåpneen søknad må saksbehandlergjøre slik; 

  1. Logg inn i eStil 

  2. Trykk på fanen «Søknader», velg «Søk». Velg den aktuelle søknadsomgangen og skriv inn organisasjonsnummer for foretaket 

  3. Åpne søknaden ved å trykke på ”vis detaljer” 

  4. Velg  ”gjenåpne søknad” (nederst på høyre side av søknaden)  og skriv inn en merknad om hvorfor søknaden blir åpnet opp igjen 
  5. Velg  ”behandle” 

  6. Oppdater søknaden med de nye opplysningene.  

  7. Godkjenn når du er ferdig med å legge inn de nye verdiene 

  8. Attester utbetalinga for søknaden/ene 

Kommunen må sende nytt tilskuddsbrev  

Saksbehandleren kan når som helst gjenåpne en søknad fraentidligere søknadsomgang. eStilregner automatisk ut gjenstående utbetaling dersom det allerede er gjort ei utbetaling på søknaden.

Det blir generert automatisk nytt tilskuddsbrev som kommunen kan hente ut fra søknaden (ligger under «dokumenter» på søknaden). Det er kommunen som må sende ut det nye tilskuddsbrevet. Dersom søker ønsker å klage på vedtaket, er klagefristen 3 uker, regnetfra den datoen som søker mottok brevet.  

Senærmere i aktuelt rundskrivfra Landbruksdirektoratet.