Produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd – konsekvenser av for seint leverte søknader i 2020

Det er mulig å levere og endre både PT-søknaden og RMP-søknaden etter søknadsfristen 15. oktober, men konsekvensene er litt forskjellige. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2020

Innsending etter søknadsfristen, men før 14 dager er gått: 

I flere år har det vært forskjellige regler for PT og RMP med hensyn til konsekvenser av å levere søknaden for seint. I år er det likt: For begge ordningene vil det bli trekk på 1000 kr pr dag dersom søknaden leveres etter søknadsfristen. Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter fristens utløp.  

Innsending etter 14 dagers perioden: 

Det er ikke mulig å levere verken PT-søknad eller RMP-søknad, seinere enn 14 dager etter søknadsfristen, uten at Fylkesmannen har innvilget dispensasjon fra søknadsfristen. 

Endre søknaden etter søknadsfristen, men før 14 dager er gått: 

Reglene for å endre søknadene i denne periodener fortsatt litt forskjellige: 

 • For PT kan søkeren endre en innsendt søknad i 14 dagers perioden etter søknadsfristen, uten trekk.  
 • For RMP kan ikke søkeren endre søknaden selv. Hvis søkeren ønsker å endre søknaden, må søkeren ta kontakt med kommunen. Kommunen kan rette søknaden på vegne av søkeren, men denne muligheten er avgrenset til åpenbare feilføringer. Andre endringer betraktes som ny innsending av søknaden, med 1000 kr pr dag i trekk.   

Endring etter 14 dagers perioden: 

 • PT enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen
  10. januar
  . Saksbehandler kan, i hele saksbehandlingstiden, rette åpenbare feil i søknaden. 
 • RMP - dersom søker vil endre en innsendt søknad etter de 14 trekkdagene, skal det betraktes som innsending av ny søknad. Søkeren kan søke Fylkesmannen om dispensasjon fra søknadsfrist. 

Utdrag fra forskriftene: 

Produksjonstilskudd, jf § 8, andre ledd: 

 • Søknad om tilskudd må være levert innen henholdsvis 15. mars og 15. oktober.  
 • Søknad kan likevel leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, men utbetalingen reduseres da med 1 000 kroner for hver dag fristen er overskredet.  
 • Søknader som er levert innen søknadsfristen kan endres innen henholdsvis 29. mars og
  29. oktober uten reduksjon i tilskuddet. 
    

 Regionale miljøtilskudd, jf § 32 

 • Søknadsfristen er 15. oktober.  
 • For beitelag som søker tilskudd etter § 5 Drift av beitelag er fristen 1. november (i 2020 er søknadsfristen mandag 2. november). 
 • Dersom søknad leveres etter fristene i første ledd, reduseres tilskuddet med 1 000 kroner per dag i inntil 14 dager etter fristens utløp.   

Se ellers rundskrivene: