Behov for SMIL-midler?

Fikk dere ikke nok SMIL-midler til å innvilge prioriterte SMIL-saker i år? Vi har SMIL-midler igjen til fordeling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.06.2019

Vi ønsker tilbakemelding fra kommunene om behov for ytterligere midler innen 1. september.

Fyll inn inn innvilget tilskudd så langt i år og behov for midler i denne tabellen. 
Tabellen sender dere til fmovpost@fylkesmannen.no. Skriv 2019/14706 i emnefeltet.