Informasjonsbrev 40/2023 - uke 43

Logo for informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning
 • Har du husket å melde deg på Kommunesamling for landbruk 2024? – Frist 1. november
 • Produksjonssvikt – digital møteplass i dag
 • Produksjonstilskudd – risikobasert kontroll
 • Rapportering på bruk og behov for tilskuddsmidler 2023/2024 - frist 3. november
 • Digital møteplass driveplikt
 • ØKS – Dette gjør kommunene i forbindelse med årsavslutning og frister for tilskudd
 • Økt nasjonal budsjettramme for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2024
 • Frokostseminar 16.nov: Hvordan kan norske kommuner bidra til utslippskutt i jordbruket?
 • Påminnelser
 • Kommende samlinger
 • Jordhelse
 • Eksterne nyheter
Publisert 26.10.2023

Har du husket å melde deg på Kommunesamling for landbruk 2024? – Frist 1. november

Er kommunen din representert på årets viktigste "happening” for faglig påfyll og nettverksbygging? Hva nøler du med? Meld deg på i dag! Vi håper å se dere alle der.

Kommunesamlingen er 7. - 8. februar på Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Det er mulighet for å bli med på felles busstransport tur/retur. På programmet finner du tema som er spilt inn i evalueringene etter tidligere samlinger. Les programmet og meld deg på via vår Kurs- og konferansekalender.

Dersom kommunen har behov for å få dette fakturert neste år, er det mulig å ordne. Det må i så fall avklares med oss på forhånd.

Kontaktpersoner:  Janne Fossum og Elisabeth Schmidt

Gå på ski
Foto: Stockfoto.

 

Produksjonssvikt – digital møteplass i dag

Minner om digital møteplass i dag 26. oktober kl. 13.30-15.00. Registrer deg her for å få kalenderinvitasjon. Disse møteplassene er viktige steder for å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger som dukker opp i gjennomgangen av søknadene.

Kontaktpersoner:  Sverre SaxebølHege Aae og Elin Bøe

 

Produksjonstilskudd – risikobasert kontroll

Kommunen skal gjennomføre risikobasert kontroll hvert søknadsår. Minst 10 prosent av søknadene skal kontrolleres. Les mer om risikobasert kontroll hos Landbruksdirektoratet.

Kontaktpersoner: Egil KolbergRagnhild Skar og Nils Henrik Westberg

 

Rapportering på bruk og behov for tilskuddsmidler 2023/2024 - frist 3. november

Kommunene må innen utgangen av 3. november rapportere på bruk og behov for tilskuddsmidler til ordningene NMSK, SMIL, drenering og tiltak i beiteområder. Her finner du veiledningen, og fyll ut dette skjemaet her.

De som er ansvarlig for Utvalgte kulturlandskap (UKL), har mottatt epost med lenke til et eget rapporteringsskjema for den ordningen.

Kontaktpersoner: Olav Granheim, Marit S. Hoen og Janne Fossum

 

Digital møteplass driveplikt

Vi planlegger gjennomgang av temabasert kartlegging og presentasjon av verktøykasse på driveplikt 9. november. Åpent for spørsmål og innspill. Trykk her for påmelding.

Kontaktpersoner: Lene Karlstad, Pernille Braarød Østby og Lene Thorud

 

ØKS – Dette gjør kommunene i forbindelse med årsavslutning og frister for tilskudd

Det nærmer seg årsslutt, og det er flere viktige ting som må sjekkes og gjøres i ØKS. Se frister og veiledning i denne oversikten.

Siste mulighet for å sende refusjonskrav med tilskudd til utbetaling, samt utbetale veitilskudd, er 4. desember kl. 10.00. Etter dette er det kun refusjonskrav uten tilskudd som kan utbetales. Vi oppfordrer kommunene til å sette frist 25. november for skogeier til å sende inn refusjonskrav med tilskudd. Se frister på denne nettsiden.

Kontaktpersoner: Ida Marie Strekerud og Olav Granheim

 

Økt nasjonal budsjettramme for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2024

I følge jordbruksavtalen (Prop. 121 S. (2022-2023) er ramma til SMIL-ordningen for 2024 økt med 30 mill. kroner. Den totale SMIL-ramma blir da 200 mill. kroner for kommende år.

I Jordbruksavtalen er det lagt føringer for den fylkesvise fordelingen av økningen på 30 mill. kroner. Kommunene med arealer som drenerer til vassdrag som renner ut i Oslofjorden, skal få en større del av økningen, slik at kommunen kan prioritere tilskudd til vannmiljøtiltak.

Landbruksdirektoratet tar, på bakgrunn av jordbruksavtalens føringer, sikte på å fordele en større andel av økningen på 30 mill. kroner til Oslo og Viken, Vestfold og Telemark, og Innlandet.

Kontaktpersoner: Marit S. Hoen og Janne Fossum

 

Frokostseminar 16.nov: Hvordan kan norske kommuner bidra til utslippskutt i jordbruket?

Norges Bondelag og Klimasmart landbruk inviterer til frokostseminar i Landbrukets Hus 16. nov. kl. 08.00 – 10.00. Seminaret blir streamet på Facebook. Det er påmelding for fysisk deltagelse, se arrangementet på Facebook. Veilederen «Klimaarbeid i landbruket – Tiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner» skal lanseres, med fokus på gode eksempler på tiltak som har blitt gjort i norske kommuner og fylkeskommuner.

 

Påminnelser

ØKS - Elektronisk tiltaksrapportering - Tilbakemelding innen 31. oktober

Har du brukt denne knappen?

Skjermbilde av knapp i fagsystemet ØKS

Det jobbes jevnlig med å utvikle den elektroniske tiltaksrapporteringen (dvs. hente tiltak fra andelslag direkte til ØKS) slik at den skal bli bedre både for skogeiere og for forvaltningen.

For å få et best mulig grunnlag for hvordan dette skal utvikles videre, trenger vi tilbakemelding fra deg som bruker. Hva fungerer, og hva fungerer ikke? Det er sendt epost til aktuelle brukere med svarfrist 31. oktober.

Kontaktperson: Olav Granheim

 

Resultatkartlegging og Foryngelseskontroll 2023 – frist 1. november 2023

Per uke 43 er det gjennomført 195 resultatkartlegginger av 325 totalt. Tilsvarende er det gjennomført 337 foryngelseskontroller av 515 totalt. Les mer om årets kontroller for skogkultur på våre nettsider.

Kontaktpersoner: Elisabeth Schmidt og Bård Skrøvset

 

Tilganger til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester - frist 1. november

Det ble sendt en epost til alle landbrukskontorene med oversikt over brukere med tilhørende tilganger til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester 12. oktober. Dette er ledd i den årlige gjennomgangen av alle tilgangene. Oppdatert excel-ark returneres til sfovpost@statsforvalteren.no (merk med referansenr 2023/52) innen 1. november. 

Kontaktpersoner: Ragnhild Skar Egil KolbergAnne Behn og Olav Granheim 

 

Kommende samlinger

 Kommende fagsamlinger      

Dato    

Tema     

Påmelding     

Høsten 2023 

Jordsatsing for kommuner - div. arrangement

Se oversikt over ulike arrangementer her  

22. - 23. november

Samling: Næringsutvikling i landbruket

Les mer og meld deg på innen 1. november

7.-8. februar 

Kommunesamling 2024 

Les mer og meld deg på innen 1. november

 Se kurs- og konferansekalender på nettsiden vår for mer informasjon.     

       

Kommende digitale møteplasser

Tema

Datoer

Påmelding

Tilskudd produksjonssvikt

26. oktober 13.30-15.00

Registrer deg til hvert enkelt møte og få kalenderinvitasjon i Outlook.

Tilskudd produksjonstilskudd

31. oktober

14. november

28. november

12. desember

Send epost til Ragnhild Skar om du mangler kalenderinvitasjon i Outlook.     

Miljøordningene

7. november

21. november

5. desember

9. januar

Send e-post til Janne Fossum om du mangler kalenderinvitasjon til møteserien i Outlook.    

Lovsaker

9. november 12.00-14.00

Info og påmelding kommer

 

Jordhelse

Jordløfte-seminar 21.november på Sentralen i Oslo

Her ser du foreløpig program og påmeldingsskjema: Jordhelsesatsingen på Østlandet ligger i tet - hva gjør vi videre? - Viken fylkeskommune

 

Eksterne nyheter

Folkemøte om arealbruk i utmarka 23. november, Ål

Særleg velkomne er alle grunneigarar i fjellet, alle politikarar og tilsette i kommunane som jobbar med utmark og arealbruk. Se mer her: Arealbruken i Hallingdal framover: Folkemøte om utmarka

 

Nasjonal konferanse om jordvern 5. desember - FNs internasjonale jorddag

Du finner program og påmelding til konferansen på NIBIOs nettsider.. Påmeldingsfrist er 6. november. Målgrupper er arealplanleggere, politikere, landbruksforvaltning, eiendomsutviklere og andre interesserte. Det er også mulig å følge konferansen digitalt.

Kontakt: NIBIO ved Ellen Pongo

 

Skogforum 2.-3. november, Honne

Norskog informerer om at det fremdeles er mulig å melde seg på til Skogforum. Temaer er det internasjonale tømmermarkedet, skogbruket i søkelyset, grunneiers handlingsrom og bærekraftig skogbruk. Du kan lese mer og melde deg på her.

 


Ønsker du oversikt over de tidligere sakene fra infobrevene våre? Se oversiktssiden vår Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning. Her kan du også melde deg på infobrevene våre.