Viktig og lønnsom opprydding i Agros

Det er viktig å være OBS på at Agros ikke automatisk avslutter saker hvor det er foretatt delutbetalinger. Sjekk her om din kommune har saker med utgått arbeidsfrist, hvor tilskuddsmidler skal tilbakeføres.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.01.2023

Det står nå drøyt 5 mill. kr igjen under Ansvar for ordningen Drenering av jordbruksjord som hadde arbeidsfrist 31.12.2022 eller tidligere. Tilsvarende tall for SMIL-ordningen er rundt 2,6 mill. kr.

Kommunen må avslutte prosjekter med utgått arbeidsfrist

Når dere avslutter disse prosjektene, etter først å ha vurdert om hele eller deler av tidligere utbetalt beløp skal kreves tilbakebetalt, vil de ubenyttede (og ev. tilbakebetalte) midlene tilfalle og øke rammen for den aktuelle kommunen.

Sjekk om dette gjelder din kommune

Se excel-fila som ligger under Dokumenter i høyremargen på denne siden for å sjekke om dette gjelder din kommune. Det er ei arkfane per ordning i skjemaet.

Tilskuddsmidler for 2023

Nye tilskuddsmidler for jordbruket i 2023 blir fordelt til kommunene så snart Landbruksdirektoratet har lagt inn de nye rammene. Tildelingsbrevet med føringer og utdypende informasjon blir sendt dere i løpet av et par ukers tid.