SMIL- og dreneringstilskudd i AGROS

Løsningene for elektronisk søknad og elektronisk saksbehandling for ordningene Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Tilskudd til drenering av jordbruksjord er nå åpnet. Nå kan søkerne søke elektronisk og kommunene kan saksbehandle gjennom løsningen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.02.2019

Landbruksdirektoratets fagsider for ordningene inneholder informasjon om de nye elektroniske løsningene:

Les mer om SMIL

Les mer om dreneringstilskudd

På fagsidene under panelet For saksbehandler finner dere blant annet Brukerveiledning SMIL og Drenering i Agros.  Instruksjonsvideoer for saksbehandler kommer om kort tid på fagsidene.

Tildeling av rettigheter
Aktuelle roller er beskrevet i brukerveiledningen. Mye av rolletildelingen er utført i forbindelsen med januar-leveransen. Gi beskjed om det skal legges til eller fjernes noen tilganger.

Revidering av rundskrivene
Landbruksdirektoratet arbeider med en revidering av rundskrivene for SMIL og drenering, bla. som følge av nytt søknads og saksbehandlersystem. Dette er planlagt ferdigstillt innen 1.4.2019.

Ta kontakt med support@landbruksdirektoratet.no ved spørsmål om den nye løsningen.