Oppdateringer og endringer i Agros

Her er en oversikt over de siste oppdateringene i Agros per 23. juni 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2021

18. juni ble følgende endringer tilgjengelig i Agros:


Nytt design av Agros for saksbehandler

 • Nye farger, fonter og universell utforming
 • Nye arbeidslister for saksbehandler (Søknader til behandling, Utbetalingsanmodninger, Etterrapportering og Sendt til godkjenning)
 • Ny presentasjon av dokumenter under dokumentseksjonen, inkl. eventuelle dokumenter som er ettersendt av søker
 • Flyttet hendelseslogg og endring av arkivref. til Oppgaver

Nytt design på "Min Side" (ordningssiden) for søker

 • Nye farger, fonter og universell utforming
 • Ny funksjonalitet for søker
  • Søker kan ettersende dokumenter
  • Søker kan se vedlegg som er innsendt
  • Søker kan lagre, endre eller slette søknader som ikke er innsendt
  • Søker har mulighet for å registrere flere søknader samtidig
  • Søker må registrere utbetalingsreferanse på utbetalingsanmodninger

Sykdomsavløsning:

 • Automatisk innhenting av foretakets navn ved registrering av organisasjonsnummer
 • Endringer i løsningen for å registrere utgifter til avløser og avløsningsårsak

Annet:

 • Informasjon om hvem som er behandlende enhet på saken (hvilken enhet som blir belastet/er førsteinstans behandlende enhet)

I tillegg inneholder leveransen flere mindre forbedringer og feilrettinger som vil gi bedre brukeropplevelse.

Veiledningsvideoene for søker

Det finnes flere veiledningsvideoer for søker innenfor de ulike ordningene og disse skal oppdateres. Vi håper å få disse oppdatert i løpet av august.

Opptak fra Teamsmøte om nyhetene i Agros for sykdomsavløsning

Her er lenke til opptaket fra Teamsmøtet om nyhetene i Agros for sykdomsavløsning, som Landbruksdirektoratet hadde for statsforvaltere og kommuner tirsdag 15. juni. 

Brukerveiledninger

De generelle tekstlige brukerveiledningene til både saksbehandler og til søker er oppdatert med de nye endringene. Den gamle brukerveiledningen for Agros for sykdomsavølsning er ikke oppdatert med de siste endringene. Du finner likevel fortsatt mye nyttig informasjon, veiledning og instrukser der. Denne er tilgjengelig som pdf når du logger deg inn i Agros-løsningen og på Landbruksdirektoratets nettsider for forvaltningen under tidligere rundskriv for sykdomsavløsning. På sikt vil denne bli erstattet av en universelt utformet brukerveiledning, men det tar dessverre fortsatt noe tid før vi er i mål med dette.

Generell brukerveiledning for saksbehandler

Brukerveiledning for saksbehandler finner du to steder:

Skjermbilde fra fagsystemet Agros

Generell brukerveiledning for søker

Brukerveiledning for søker finner du her

De gamle brukerveiledningene, som ble utarbeidet spesielt for Agros for sykdomsavløsning, finner du som pdf på direktoratets nettsider under og når du logger inn i Agros. Disse gir fortsatt svært mye nyttig informasjon selv om de ikke er oppdatert med de nyeste endringene. På sikt vil spesielle brukerveiledninger for Agros for sykdomsavløsning også komme på nettsidene i universell utforming, men dette tar fortsatt noe tid.

Innspill til brukerveiledningene

Om du har forslag til temaer som du ønsker inn i brukerveiledningen, eller om du har innspill på det som ligger der, så er det fint om du kan sende dette til Alice.Fevang@landbruksdirektoratet.no

Feilmeldinger og support

Vi har fått tilbakemelding om at enkelte opplever at sakene «henger» i nettleseren etter den siste oppdateringen. Dette har vi jobbet med å finne ut av og regner med å ha rettet opp til 22. juni.

Eventuelle tekniske spørsmål om Agros kan dere sende til support@landbruksdirektoratet.no

Kontaktpersoner