Avløsning ved sykdom og fødsel mv. - søker må bekrefte opplysninger om inntekter

Ved søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. må søkeren nå bekrefte at han/hun har gitt opplysninger om alle inntektene til den som er avløst. Saksbehandler må fortsatt sjekke jordbrukerens inntekter som tidligere

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.06.2020

Nytt felt for bekreftelse av å ha oppgitt inntekter

I feltet for "andre inntekter til fradrag" har det kommet en boks som søkeren må huke av for å bekrefte at han/hun har gitt riktige opplysninger om alle inntektene til den avløste. 

Bildet viser teksten som vises for saksbehandler, dvs. «Søker bekrefter….». Hos søker står det «Jeg bekrefter….».

Hvorfor har Landbruksdirektoratet laget dette feltet?

Det har ofte vist seg at søkere utelater å gi opplysninger om inntekter som skulle vært oppgitt. Når søkeren må bekrefte opplysningene om inntekter, håper Landbruksdirektoratet at søkerne vil lese informasjonen om hvilke inntekter som skal oppgis litt nøyere, og tenker seg om før de går videre i skjemaet. Håpet er at en større andel av sakene vil være korrekte og fullstendige heretter.

Kommunen kan oppleve at det blir flere spørsmål om hvilke intekter som skal oppgis eller ikke. Dersom en inntektstype ikke vises på nedtrekksmenyen for inntektstyper, er det ikke sikkert at den må oppgis. Eksempler kan være barnetrygd og kontantstøtte. Det kan også være andre inntektstyper som Landbruksdirektoratet ikke har tenkt på, som skulle stått på listen. Send gjerne beskjed/spørsmål om dette til Landbruksdirektoratet, slik at de kan avklare hvorvidt det bør gjøres fradrag, og eventuelt legge inn inntektstypen i nedtrekksmenyen.

Feltet er kun aktivt for søknader som kommer inn fra og med 19. juni 2020

Feltet for bekreftelse vil synes i alle saker, men det er bare i søknader som er sendt inn fra og med, 19. juni 2020 at det har vært obligatorisk for søker å fylle det ut. I eldre saker vil feltet blir stående uavhuket, men dette håndterer Agros.

For søker vil det være umulig å sende inn søknaden uten å huke av i feltet etter oppdateringen. Det vil ikke være mulig å fylle ut feltet i de eldre sakene og saksbehandler trenger altså ikke å forholde seg til feltet i særlig grad i den vanlige saksbehandlingen.

For saksbehandler kan det være nyttig å vise til feltet når man vurderer tilbakekreving av evt. feilutbetalt tilskudd, og feltet vil være veldig aktuelt ved vurdering av avkorting av tilskuddet hvis det viser seg at søker ikke har gitt fullstendige opplysninger.

Saksbehandler må fortsatt sjekke jordbrukerens inntekter

Det nye bekreftelsesfeltet innebærer ikke at saksbehandler kan la være å klikke på «Vis jordbrukerens inntekter» øverst på siden for «Inntekter til fradrag».

Saksbehandler skal alltid klikke på «Vis jordbrukerens inntekter» for å sjekke om det er registrert inntekter hos Skatteetaten som søker har glemt å oppgi, og om de inntektene som er oppgitt ser ut til å være oppgitt korrekt.