Aktivering av automatisk varsling og avslutning - SMIL og drenering

5. april aktiveres funksjonen for å varsle søker om prosjektfrist. Prosjekter med frist fram til 18. april får da tilsendt varsel. Fra denne datoen av vil løsningen sende ut varsel to uker før prosjektfrist.

18. juni aktiveres funksjonen for å avslutte* saker. Prosjekter med frist fram til 18. april blir da avsluttet*. Fra denne datoen blir prosjekter avsluttet* automatisk 60 dager etter prosjektfrist.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2019

*Med «avslutte» menes  
- saker uten tidligere utbetalinger blir avsluttet og restmidler inndratt.  
- saker med tidligere utbetalinger blir satt i status «Under avslutning», kommer på saksbehandlers arbeidsbenk, og skal vurderes for krav om tilbakebetaling av kommunen. 

Dere kan enkelt ta ut egne lister for prosjektfrister. Velg Avansert søk, bruk feltet Prosjektfrist t.o.m. dato. Har saken du sendte til godkjenning forsvunnet fra arbeidsbenken din i Agros? Saker du er “ferdig” med søker du enkelt opp i avansert søk. 

Unngå varslingsbrev

I saker der man har som intensjon å enten foreta en utbetaling, eller fatte et omgjøringsvedtak (og evt. krav om tilbakebetaling), er det dumt hvis det går ut et varslingsbrev. Dere kan unngå at det sendes varslingsbrev ved at dere setter de aktuelle sakene over i en annen status enn «Vedtak sendt». Da blir de ikke fanget opp av automatikken:  

- Saker som skal utbetales: Velg Registrer utbetalingsanmodning, og Gå videre til attestering. Da kommer saken i status Under attestering. 

- Saker som skal ha nytt vedtak: Velg Fatte nytt vedtak. Da kommer saken i status Under behandling. 

 

Kontaktpersoner