Skogbrannsesongen er her - vær varsom!

Folk griller mat på et bål i skogen
Fra 15. april til 15. september er det forbudt å tenne bål i eller i nærheten av skog og utmark. Foto: Stockphoto.

Det generelle bålforbudet startet 15. april og gjelder frem til 15. september. Nå er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og utmark.

Publisert 23.04.2024

Vi oppfordrer alle som ferdes i skog og utmark til å være varsomme. Det går mot lysere tider og varmere vær, og skogbrannsesongen er allerede her. Bålbrenning og bruk av åpen ild er de vanligste årsakene til branner i skog og utmark. Spesielt nå på våren ligger det mye tørt gress og løv igjen fra i fjor, og selv et lite bål kan fort spre seg og komme ut av kontroll. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap opplyser om at det var om lag 1 250 branner i naturen i 2023.

Aktsomhetsplikten

Vi kan alle bidra til å forhindre at natur går tapt i brann, og alle har et ansvar for å være forsiktige og opptre slik at brann ikke oppstår. Dette er en plikt alle har, hele tiden og overalt.

Bålforbudet

I perioden med bålforbud er det ikke lov å tenne bål, bruke bålpanner, engangsgrill, stormkjøkken eller annen åpen ild i skog og utmark. Dette inkluderer også fjellområder, svaberg, strender, lyng og gress.

Det kan likevel være tillatt å tenne bål under perioden med bålforbud, hvis det åpenbart ikke kan medføre brann. For eksempel steder med tykt lag snø på bakken eller at det har vært en lengre periode med mye regn. Man må søke om tillatelse til å brenne bål hos den aktuelle kommunen.

Bruk tilrettelagte bålplasser

Mange kommuner har tilrettelagte bål- og grillplasser som er godkjente for bruk året rundt. Vi oppfordrer til å benytte disse. Informasjon om hvor det er slike plasser, er vanligvis å finne på din kommunes nettsider.

sikkerhverdag.no får du tips til trygg bålbrenning, og det er blant annet:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. Vi oppfordrer til å sjekke skogbrannfareindeksen og hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. Det bør være en voksen og edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Bålet skal være helt slokket når du forlater bålplassen.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.