Følg med på skogen din før varmen kommer

Bilde som viser grønn skog sett fra luften med døde grantrær spredt utover
Mye gran har blitt drept av kombinasjonen tørke og barkbiller på Østlandet de siste årene. Disse er ofte synlige som "roser" av døde trær i skoglandskapet. Foto: NIBIO.

Lokalt i Buskerud, Akershus og Østfold har det vært angrep av stor granbarkbille i årene etter tørkesommeren 2018. I år kan det være ekstra viktig at skogeierne er føre var.

Publisert 12.03.2024

Det er foreløpig for tidlig å si hvor stort årets billeangrep vil bli. Dette vil avhenge av været og hvor tørr sommeren kommer til å bli. Men at det er mange barkbiller der ute som er klare til å angripe nye grantrær så fort det varme været kommer - det er sikkert.

Dette kommer fram av skadeovervåkingen som NIBIO og Landbruksdirektoratet gjør hvert år. Både tørkestress og stormskader på skog har ført til en oppblomstring av barkbiller flere steder på Østlandet. 

Bilde som viser tre, brun bark som er skadet av biller
Trær som er under angrep av stor granbarkbille viser karakteristisk brunt boremel på og rundt billenes innboringshull. Foto: NIBIO.

Vi anbefaler at skogeiere er ute i god tid og følger med på skogen sin for å sikre verdier. Billene angriper ofte trær i nærheten av skog som allerede er skadd eller svekket.

Det er viktig å være klar over at når trærne allerede er angrepet, slik at boremel er synlig ved stammen, så kan det være for sent å redde tømmerverdien til dette treet. Da er det trærne rundt som står i fare for å bli angrepet.

Bilde som viser grantre, bark, barkbille som graver ganger
Stor granbarkbille kan bore seg inn i barken på grantrær og lage gangsystemer. Dette svekker trærne, og kan føre til at de tørker ut og dør. Foto: NIBIO.

Hvis en skogeier har frisk, hogstmoden granskog nær billedrept skog fra i fjor, bør hogst skje senest i juni. Ellers er det risiko for at tømmeret går fra skurtømmerkvalitet til tørrgran (bioenergi) utover sommeren.

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller din lokale tømmerkjøper, så kan de hjelpe deg med veien videre om du trenger råd.

Bilde som viser tre, brun bark som er skadet av biller
Brunt boremel ved foten av et grantre som er under angrep. Innboringshullene finner du gjerne høyt opp på stammen. Foto: NIBIO.