Ikke for tørt til å plante ut skogplanter

Bilde som viser grønn granplante, stubbe, lyng
Granplante på en god planteplass i ly av stubben. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Selv om det er tørt mange steder så er det faglige rådet klart: Skogplanter kan plantes som normalt.

Publisert 20.06.2023

Tørken har gjort seg gjeldende over store deler av vår region den siste måneden. Også i skogen er det tørt, noe vi ser i form av stor skogbrannfare og flere skogbranner.

Ikke dropp eller utsett planlagt planting

Likevel er det fuktig nedover i skogsjorda, og til alle som er i tvil om skogplanter kan settes ut nå så er anbefalingen klar: Ikke la være å plante ut planter som er bestilt til denne sommeren.

Erfaringene fra tørkesommeren 2018 er at småplantene som ble satt ut klarte seg overraskende bra, og det var lite avgang i plantefeltene da de ble kontrollert tre år senere.

Viktig at plantene lagres riktig

God overlevelse for plantene avhenger selvsagt av at plantene får riktig behandling mens de lagres før utplanting, og at de ikke plantes på for grunne planteplasser.

I samråd med skognæringen har vi satt opp noen råd for å sikre best mulig overlevelse og vekst for plantene. Disse gjelder uavhengig av tørkesituasjonen, men er ekstra viktig å passe på nå.

Råd for lagring og utplanting av skogsplanter:

  • Prioriter arealer og planteplasser med dypt jordsmonn der plantene kan settes dypt. Pluggen skal dekkes med 2−3 cm mineraljord før avskrapet strø legges tilbake som beskyttelse mot fordamping
  • Unngå de grunneste, tørreste plassene
  • Prioriter flater etter de siste hogstene
  • Pass på riktig lagring av plantene. Fra slutten av juni (St. Hans) skal ikke plantene ligge på kjølelager lenger. Plasser dem på et skyggefullt sted med naturlig sollys. Behold fuktigheten i pluggen ved å vanne eller dyppe plantene i vann
  • Mellomlagre plantene kun i en kort periode. Plant dem ut kjappest mulig etter de er kommet fra planteskolen, slik at de kan komme i gang med veksten
  • Halvtørr eller tørr plugg må alltid fuktes opp før planting, helst ved å dyppe pluggen og la den bli mettet med vann før den tas opp av bøtta eller bekken
  • Oppbevar alltid plantene i skyggen under plantingen

(Rådene er hentet fra Viken Skog sin artikkel fra 13. juni og Norgesplanter AS, i samråd med NIBIO).