Følg med på barkbillene i sommer

Bilde som viser grantre, bark, barkbille som graver ganger
Stor granbarkbille kan bore seg inn i barken på grantrær og lage gangsystemer. Dette svekker trærne, og kan føre til at de tørker ut og dør. Foto: NIBIO.

Den varme og tørre forsommeren gir gode forhold for barkbillene i år. Skogeiere bør følge med på skogen sin.

Publisert 21.06.2023

De fleste som eier skog har hørt om stor granbarkbille (Ips typographus), og hvordan den herjet i skogene på Østlandet for noen tiår siden.

I Norge var det på 1970 og 80-tallet at vi opplevde store angrep. Etter dette har ikke billepopulasjonene kommet opp på samme høye nivå. Men etter tørkesommeren 2018 har vi sett massive angrep på granskogen lenger sør i Skandinavia og Mellom-Europa, og vi ser grunn til å være forberedt på at dette kan skje igjen også hos oss når det blir flere harde tørkesommere etter hverandre.

Tørkesommeren gir høyere risiko for angrep

Hittil i år har sommeren vært varm og tørr, noe som har gitt mye barkbiller i skogen. Disse angriper gjerne tørkestressede grantrær. Dersom det blir mange nok biller kan de også gå til angrep på friske grantrær.

Billene lager innboringshull i stammen på trærne, noe man kan se ved at det ligger brunt boremel rundt treet. Dersom det er mange biller som angriper så kan skadene føre til at trærne dør.

Dette grantreet er angrepet av barkbiller. Rundt innboringshullene på stammen ser man brunt boremel. Foto: NIBIO.

Følg med på skogen din

Det er foreløpig for tidlig å si hvor stort årets billeangrep vil bli. Dette vil avhenge av været og tørken videre i sommer. Men det er uansett anbefalt at skogeiere følger med for å eventuelt sikre verdier i skogen sin.

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen eller din lokale tømmerkjøper, så kan de hjelpe deg med veien videre.

Dersom årets sommer fortsetter å være tørr så bør vi også være forberedt på at det kan bli mye barkbiller de neste årene.

Hvordan følger vi med på barkbillemengden?

Hvert år følger vi med på mengden av stor granbarkbille i skogen. Kommunene har ute feller nær ferske hogstfelt, og registrerer billefangstene gjennom sommersesongen.

Resultatene fra denne overvåkingen kan du finne i kartlaget Barkbilleovervåking i Skogportalen på Kilden. Her er billefangstene markert med grønn, gul, oransje eller rød farge, avhengig av mengden.

Dette brukes videre til å lage et varsel for hvor stor risiko det er for at det blir et større angrep av barkbiller i år. Varselet finner du også som et kartlag på Kilden.

 

Fagressurser: Stor granbarkbille

Hvordan kjenne igjen et angrep?