Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform

Dato:
18. oktober 2024 09:00 - 10:30
Sted:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
Ledere og medarbeidere i alle kommunens oppvekst- og velferdstjenester

Barnevernsreformen ble iverksatt i 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlige innsats skal styrkes. Reformens innhold regulerer barnevernets ansvar og oppgaver, men reformens mål kan bare nås gjennom endringer i hele kommunens oppvekstsektor. Derfor omtales reformen som en oppvekstreform.

Publisert 21.03.2024

Barnevernsreformen ble iverksatt i 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlige innsats skal styrkes. Reformens innhold regulerer barnevernets ansvar og oppgaver, men reformens mål kan bare nås gjennom endringer i hele kommunens oppvekstsektor. Derfor omtales reformen som en oppvekstreform. 

Statsforvalteren erfarer at kommunene har ulik fremdrift med å realisere oppvekstreformen. Kommunens forebyggende arbeid skal styrkes på en slik måte at forebygging skjer på flere nivåer. Utvikling av tidlig forebyggende og tverrfaglig innsats må utvikles i sektorer som for eksempel barnehage, skole, Nav og helsetjenester. I tillegg skal barnevernets tiltaksapparat utvikles overfor risikoutsatte barn og familier iht. barnevernslovens bestemmelser.

I dette webinaret går vi gjennom rammene for oppvekstreformen, og deler om kommunenes fremdrift, suksesskriterier og fallgruver i reformarbeidet. Du vil også få høre konkrete eksempler fra kommuner om tilnærming til utviklingsarbeid for å realisere reformens intensjoner.

Målgruppe for webinaret er ledere og medarbeidere i alle kommunens oppvekst- og velferdstjenester. Webinaret er for eksempel relevant for ansatte i sektorer som barnehage, skole og PP-tjeneste, Nav, helsetjenester, barnevern, avlastningstjenester og kommunale forebyggende tilbud til barn og unge.

Program

09.00 - 09.10

Velkommen

09.10 - 09.30

Rammene for oppvekstreformen.
v/Atle Grønstøl, seksjonssjef, Statsforvalteren

09.30 - 09.50

Kommunenes gjennomføring av barnevernsreformen som en oppvekstreform. Hva vi ser om suksesskriterier og fallgruver i kommunene.
v/Mari Hagve, direktør for sosial og barnevern, Statsforvalteren

09.50-10.30

Presentasjon av eksempler fra kommuner

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer en webinarrekke med «oppvekstwebinarer» gjennom 2024. Webinarene tar for seg temaer med relevans på tvers av sektorer og tjenester innenfor oppvekst- og velferdsområdet i kommunene. Webinarene kan følges på egen hånd, men er også egnet å følge for leder- eller ansattgrupper i fellesskap. I dette webinaret gis det avslutningsvis en refleksjonsoppgave. Refleksjonsoppgaven kan brukes i ansatt- og ledergrupper som et videre arbeid rett etter webinarets slutt, eller på et senere tidspunkt ved ønske om det.

Påmeldingslenke legges ut her senere

Dato:
18. oktober 2024 09:00 - 10:30
Sted:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
Ledere og medarbeidere i alle kommunens oppvekst- og velferdstjenester

Kontaktpersoner

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no