Oppvekstwebinar: Kommunenes ansvar. Bestemmelsene i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator

Dato:
11. juni 2024 09:00 - 11:00
Sted:
Nettmøte - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunene og bydelene i Oslo. Webinaret er særlig relevant for tjenesteområder som barnehage, skole, PP-tjenesten, kommunehelsetjenesten, barnevern, NAV, avlastningstjenester, krisesenter og generelle forebyggende tiltak i kommunen.
Publisert 26.04.2024

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer ledere og ansatte i kommunene til webinar med informasjon om bestemmelsene i velferdslovgivningen som gjelder samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator – og kommunenes ansvar for oppfølging av lovendringene.

Innhold

  • Åpning ved direktørene for Helse, Barnehage og Utdanning, Sosial og Barnevern hos Statsforvalteren.
  • Hva innebærer endringene i velferdstjenestelovgivningen for kommunene når det gjelder  samordning, samarbeid, og barnekoordinator – en presentasjon av lovendringene og av veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier» v /Statsforvalteren
  • Nærmere om bestemmelsen om barnekoordinator som gjelder for barn og unge under 18 år og deres familier v/ Statsforvalteren
  • Erfaringer fra Ringerike kommune om etablering av barnekoordinator v/ Torhild Lien, koordinerende enhet
  • Virkningene av lovendringene: Følgeforskningen i NTNU sin delrapport 1; Bedre tjenester til barn og unge med sammensatte behov? V/ Jan Tøssebro, forsker 1 ved mangfold og Inkludering og professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU, prosjektleder

Du kan melde deg på innen 05.06.2024 via denne lenken:

Påmelding 

Du som har meldt deg på vil få en lenke til arrangementet på mail, senest dagen før. Du vil også finne en lenke til webinaret på Statsforvalteren sine hjemmesider

Kurs- og konferansekalender

Webinaret kan følges alene, men er også egnet å følge for personalgrupper i fellesskap, som et utgangspunkt for å drøfte problemstillinger om samarbeid i egen kommune. Vi anbefaler at ledere tar initiativ til å samle aktuelle ansattgrupper eller ledergrupper for å følge webinaret.

Vi anbefaler også at du i mellomtiden setter av tidspunktet i egen kalender.

Lenke til deltakelse for de som ikke har fått meldt seg på:

Microsoft Teams

Delta i møtet nå

Møte-ID: 387 197 918 666

 

Dato:
11. juni 2024 09:00 - 11:00
Sted:
Nettmøte - Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunene og bydelene i Oslo. Webinaret er særlig relevant for tjenesteområder som barnehage, skole, PP-tjenesten, kommunehelsetjenesten, barnevern, NAV, avlastningstjenester, krisesenter og generelle forebyggende tiltak i kommunen.