Videregående kurs i økonomisk rådgivning november 2023

Dato:
6. november 2023 10.00 - 7. november 2023 15.00
Sted:
Scandic Holmenkollen Park
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
NAV- ansatte som jobber med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning

Velkommen til 2 dagers kurs

Publisert 20.09.2023

Økonomisk rådgivning er en lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17.Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten. 

NAV-kontoret skal tilpasse den økonomiske rådgivningen til den enkeltes forutsetninger og behov. Det betyr at NAV-kontoret må kunne tilby alt fra hjelp til håndtering av personlig økonomi, kontakt med kreditorer og utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger.

Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV – kontorene for sikre best mulig kvalitet på tjenesten.

Kurset er det siste av tre kurs i en kursrekke vi tilbyr på området økonomisk rådgivning. Kursrekken inneholder i tillegg basiskurs og grunnkurs. Målgruppen for basiskurset er blant annet de som jobber i kommunale oppfølgingstjenester, barneverntjenesten, jobber med statlige ytelser, eller er nyansatte i Nav-kontoret. Grunnkurset er anbefalt for de som for eksempel skal jobbe som veileder i Nav-kontoret, eller som økonomisk rådgiver etter sosialtjenesteloven.

 Forkunnskap: 

  • Kunnskap tilsvarende grunnleggende kurs i økonomisk rådgivning (tidligere grunnkurs)

Dette er kurset for deg som:

  • Er ansatt i NAV-kontoret og arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning
  • Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgvining i NAV-kontoret

Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs?

  • Kunnskap om roller og ferdigheter i møte med brukere som har økonomiske problemer

Forelesere på dette kurset er Hallvard Øren og Joo Luraas

Påmelding her

Påmeldingsfrist er tirsdag 17. oktober kl. 12.00.

Overnatting og middag er inkludert.

NB! Manglende oppmøte faktureres med kr. 3500 pr. deltaker. Vi godtar navnebytte til og med onsdag 1. november.

Er du usikker på om du er i målgruppen eller har spørsmål til kurset, ta kontakt med Joo Luraas eller Hallvard Øren. Praktiske spørsmål: se kontaktinfo i høyremenyen.

 

Dato:
6. november 2023 10.00 - 7. november 2023 15.00
Sted:
Scandic Holmenkollen Park
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
NAV- ansatte som jobber med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning

Kontaktpersoner

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no