Samling 09.-10. november 2023 for barnevernledere

Dato:
9. november 2023 11.00 - 10. november 2023 13.00
Sted:
Hotel Bristol, Oslo
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Barnevernledere og stedfortredere med formelt personalansvar og delegert beslutningsmyndighet innen fag og økonomi samt ledere for barnevernvaktene
Påmeldingsfrist:
20. september 2023 23.59

Barneverneledere og andre inviterte kan nå melde seg på til samling som holdes på Hotel Bristol i Oslo.

Publisert 05.09.2023

Ledelse og styring er en av hovedsatsningene på barnevernfeltet i forlengelse av barnevernsreformen og ny barnevernslov. På lederforum i april 2023 var temaet ulike perspektiver på ledelse og styring. Dere jobbet også sammen om å konkretisere ønsker og behov for samarbeid, ledergrupper og ledernettverk. Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått i oppdrag fra Bufdir å gå videre med tiltak for å legge til rette for ledernettverk og andre samarbeidsformer mellom barnevernledere. Vi inviterer alle barnevernlederne til samling lunsj til lunsj.

Målgruppe for samlingen denne gangen er barnevernleder selv. Dersom barnevernleder ønsker å ha med stedfortreder eller én av lederne i egen ledergruppe, åpnes det for å melde på også denne deltakeren. Forutsetningen er at den andre deltakeren må være leder med både formelt personalansvar, samt delegert beslutningsmyndighet innen fag og økonomi. Ledere for barnevernvaktene inviteres til å melde seg på i tillegg.

Frist for påmelding er 20.09.2023. Link til påmeldingsskjema her

 

Dato:
9. november 2023 11.00 - 10. november 2023 13.00
Sted:
Hotel Bristol, Oslo
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Barnevernledere og stedfortredere med formelt personalansvar og delegert beslutningsmyndighet innen fag og økonomi samt ledere for barnevernvaktene
Påmeldingsfrist:
20. september 2023 23.59

Kontaktpersoner