Statsforvalterens spørretime for sosialtjenesten

Dato:
12. oktober 2023 10.00 - 11.00
Sted:
MIcrosoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i sosialtjenestene i Oslo og Viken

Som et tillegg til vår vanlige veiledningstelefon arrangerer vi nettbasert spørretime i Oslo og Viken. 

Publisert 08.09.2023

Vi svarer etter beste evne og kapasitet. Noen spørsmål må vi ha litt tid til å forberede og disse vil vi i så fall komme tilbake til på et senere tidspunkt. Vi svarer på spørsmål på generelt grunnlag. Statsforvalteren er klageinstans på denne typen saker og kan derfor ikke gå inn i enkeltsaker.

Det er ønskelig at spørsmål sendes inn på forhånd. Frist for å sende inn spørsmål er 25. september. Spørsmål som er sendt innen fristen vil bli prioritert.

Spørsmål kan sendes til Magnhild Bell Pettersen på epost: magnhild.bell.pettersen@statsforvalteren.no


Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 351 028 125 546
Passord: CbJhry

Dato:
12. oktober 2023 10.00 - 11.00
Sted:
MIcrosoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i sosialtjenestene i Oslo og Viken

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no