Innføring i sosiale tjenester i Nav

Dato:
19. oktober 2023 09.00 - 11.30
Sted:
Microsoft teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i Nav i Oslo og Viken

Dette webinaret vil være en introduksjon til de sosiale tjenestene og til sosialfaglig arbeid i Nav.

Publisert 07.09.2023

Målgruppen er deg som er nyansatt i Nav. Webinaret vil være relevant for deg som jobber med sosiale tjenester i Nav, men også for deg som jobber med andre tjenester i Nav.

Påmelding på denne lenken innen 16.10.2023

Lenke til webinaret sendes ut etter det.

Dato:
19. oktober 2023 09.00 - 11.30
Sted:
Microsoft teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i Nav i Oslo og Viken

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no