Offentlig helsearbeid for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer

Dato:
26. september 2022 09.00 - 15.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer med tjeneste i kommunehelsetjenesten i Oslo og Viken

Det inviteres til et endags nettbasert kurs. 

Publisert 19.08.2022

Kurset tar for seg organisering av den offentlige helsetjenesten, men er hovedsakelig innrettet på grunnleggende juridiske emner. Kurset er rettet mot turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer, og vi anbefaler at man tar det mens man har tjeneste i kommunehelsetjenesten. Kurset er også åpent for fysioterapeuter med utenlandsk autorisasjon som selv har funnet plass for veiledet tjeneste.

Kurset holdes som et digitalt kurs i Zoom, men Microsoft Teams kan benyttes som reserveløsning. Vi ber derfor deltakerne være forberedt på begge plattformer.

Oversikt over dagen

 • 09:00 Helsetjenester og helseforvaltning
            ved ass. fylkeslege Rolf B. Winther
 • 10:00 Pasientens rettigheter
            ved jurist Thor Wessel og ass. fylkeslege Mette Kristine Hjermann
  • Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester
  • Rett til informasjon og medvirkning
  • Rett til å samtykke
  • Helsehjelp ved manglende samtykkekompetanse
  • Rett til innsyn i journal, retting og sletting
  • Klage
 • 11:30 Lunsj
 • 12:30 Helsepersonellets plikter
  • Forsvarlighetskravet

  • Dokumentasjonsplikt

  • Taushetsplikt med unntak

  • Klage på helsepersonell

 • 15:30 Slutt

Vi anbefaler alle å kontrollere programmet for endringer uken før kurset. Vi legger da også ut gruppeoppgaver man bør skrive ut eller ha tilgjengelig på annen enhet under gruppearbeidene. Foredragene legges ut på denne siden etter kurset.

Påmeldingsfrist 19.09.22

Dato:
26. september 2022 09.00 - 15.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer med tjeneste i kommunehelsetjenesten i Oslo og Viken