Invitasjon til informasjonsmøte om BASIL-innsamlingen for 2021

Dato:
25. november 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt møte / Teams
Arrangør:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
BASIL ansvarlige i barnehager og kommuner

Vi inviterer til informasjonsmøte om BASIL-innsamlingen 2021 den 25. november 2021.

Publisert 14.10.2021

Informasjon om møte: Frem til lunsj er målgruppen både ansvarlige for innsamlingen i barnehager og for ansvarlige for innsamlingen i kommuner og bydeler. Etter lunsj (12.30->) er samlingen for ansvarlige i kommuner og bydeler.

Program

Kl. 10.00-11.00  Innledning, avklaring, endringer i årsmelding for barnehager pr 15.12.2021 og gjennomgang av barnehageskjemaet punkt for punkt

Kl. 11.00-11.10 Pause

Kl. 11.10-12.00 Videre gjennomgang av barnehageskjemaet

Kl. 12.00-12.30 Lunsj

Kl. 12.30-14.00 Gjennomgang av punkter som det er særlig viktig for kommune/bydelsansvarlige å kontrollere i barnehageskjemaet og gjennomgang av kommuneskjemaet. Åpning for å stille spørsmål i chat

Lenke til arrangementet/møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY1MjQxYjMtMDk4Mi00ZThhLWExODMtMmEyYzUyYjlhYjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%22c6fca1e2-a62d-464e-9f38-da5645ca50dd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dato:
25. november 2021 10.00 - 14.00
Sted:
Digitalt møte / Teams
Arrangør:
Barnehage og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
BASIL ansvarlige i barnehager og kommuner