Pakkeforløp som et koordinert og helhetlig behandlingsforløp

Dato:
25. oktober 2021 09.00 - 12.59
Sted:
Hybrid- konferanse (fysisk og digitalt)
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i tjenesten psyk/rus både kommunalt og i spes.tjen

Hybrid-konferanse på Nationaltheatret konferansesenter (fysisk og digitalt). Konferansen arrangeres i samarbeid med NAPHA, Korus Oslo, Velferdsetaten Oslo kommune, Korus Øst og RVTS Øst

Publisert 08.09.2021

Link til påmelding 

 

Program


09.00 Velkommen, ved Camilla Bordevich, Kompetansesenter Rus Oslo (Korus Oslo)


09.10 «Sammenhengende, koordinert og helhetlig behandling i pakkeforløp», ved Marianne Borthen, faglig rådgiver, Napha


09.40 «De relasjonelle aspektene ved samhandling», ved Ottar Ness, professor NTNU, og faglig rådgiver Napha


10.10- 10.25: Pause

10.25 «Brukerinvolvering i pakkeforløp», ved Solveig Kjus, medforsker, Napha


10.55 «Erfaring fra pårørende innenfor pakkeforløp», ved Anne Helene Lindseth, styremedlem i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)


11.10 «Fra gråsonetenkning til mulighetsrom»:
- Hvilke tilrettelegginger kommunen har hatt fokus på i forbindelse med innføring av pakkeforløpet i rus og psykisk helse.
- Hvilke erfaringer vi har gjort oss så langt.
ved Anne Høibø og Laura van der Bijl, Psykisk helse og rus, Inntak og koordinering, Elin Haugen, Rustjenesten, Nordre Follo kommune 

11.25- 12.00 Lunsj

12.00 «Fastlegens rolle i samhandling om pakkeforløp»
ved Hasib Hussain Shah, fastlege Høybråten Legekontor


12.15 «DPS, NAV og bydel- Samhandling i praksis. Nyttige møteplass for oss i Groruddalen». Ved Karin Holt, RVTS Øst og DPS Groruddalen, Arnhild Rønning, NAV Alna


12.30 Panelsamtale om «pakkeforløp som et koordinert og helhetlig behandlingsforløp» ved Camilla Bordevich

13.00 Slutt

Dato:
25. oktober 2021 09.00 - 12.59
Sted:
Hybrid- konferanse (fysisk og digitalt)
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i tjenesten psyk/rus både kommunalt og i spes.tjen