Drammen kommunestyres flyktningevedtak oversendes Statsforvalteren for lovlighetskontroll

Kommunestyret opprettholdt sitt tidligere vedtak om bosetting av flyktninger i møte 19. mars og saken vil dermed bli oversendt oss.

Publisert 20.03.2024

I møte den 19. mars behandlet kommunestyret i Drammen en lovlighetsklage fra 28 medlemmer knyttet til kommunestyrets vedtak av 13. februar 2024 om bosetting av flyktninger.

Kommunestyret opprettholdt sitt tidligere vedtak, og saken vil dermed bli oversendt til Statsforvalteren for en lovlighetskontroll av vedtaket.

Vi tar sikte på å gjennomføre lovlighetskontrollen innen tre uker fra vi mottar saken fra kommunen.