Rapport om interkommunalt samarbeid i tidligere Buskerud fylke med randkommuner

Formålet med rapporten er å fremskaffe en oversikt over omfang og innhold av oppgaver som løses i interkommunale samarbeid. Utredningen skal brukes som grunnlag for vår dialog med kommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2021

På oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging og analyse av det formaliserte interkommunale samarbeidet. Kartleggingen er gjennomført i nær kontakt med Statsforvalteren og kommunedirektørene i de aktuelle kommunene.

Vi håper at utredningen skal ha nytteverdi for kommunene, i arbeidet med å sikre god tjenesteutvikling og som grunnlag for diskusjon om utfordringsbildet. I tillegg kan kartleggingen brukes i forbindelse med kommunenes planarbeid, utarbeidelse av årsrapporter og eierskapsmeldinger.

Rapporten ligger til høyre for margen under dokumenter.