Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
januar 2023
20. jan 3 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av omlastingsstasjon for ordinært avfall- Mr. Pukk Gjenvinning AS, Micheletveien 61 i Oslo kommune
18. jan 3 Høring av forslag om vern av skog
15. jan 2 Verneforslag for nasjonalpark i Østmarka på høring
09. jan 2 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til ordinært deponi på Borge – Fredrikstad kommune
06. jan 1 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Oslo Sjøskole på Hovedøya i Oslo kommune
05. jan 1 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til endring - Østfold Gjenvinning - Øra, Fredrikstad - Habornveien 61
01. jan 52 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til behandling av brukt asfalt og betong i Lyngås grustak i Lier kommune
Frist Høring
januar 2023
20. jan Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av omlastingsstasjon for ordinært avfall- Mr. Pukk Gjenvinning AS, Micheletveien 61 i Oslo kommune
18. jan Høring av forslag om vern av skog
15. jan Verneforslag for nasjonalpark i Østmarka på høring
09. jan Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til ordinært deponi på Borge – Fredrikstad kommune
06. jan Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Oslo Sjøskole på Hovedøya i Oslo kommune
05. jan Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til endring - Østfold Gjenvinning - Øra, Fredrikstad - Habornveien 61
01. jan Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til behandling av brukt asfalt og betong i Lyngås grustak i Lier kommune